Webbplatser som räddar världen? Del 3

Alla vill väl bidra till FN:s globala mål? Även om målen är formulerade utifrån en nödsituation så påverkar de också verksamheter i lilla, trygga Sverige. Den här bloggen handlar om organisationen ABC och hur deras arbete med webbplatsen bidrar till FN:s globala mål.

Del 1 handlade om hur ABC tog kontroll över innehållet på webbplatsen. Del 2 beskrev hur ABC utnyttjade webbsidornas form för att göra webbplatsen sökbar och lättillgänglig för alla. Del 3 berättar om det språkliga uttrycket på webbplatsen.

Del 3: Språkliga riktlinjer för begripliga webbplatser

Det är många medarbetare som skriver texter till ABC:s webbplats. Projektgruppen kan se att många texter är bra, medan andra har brister. Framför allt ser de också att texterna är väldigt olika. Här behövs fler riktlinjer, och nu är det dags för riktlinjer för att skriva konsekvent, begripligt och för rätt konvertering.

Även rollfördelningen behöver bli tydligare. Vem bestämmer hur språket på ABC ska se ut? Hur ska ABC ”låta” på webben?

Projektgruppen resonerar och kommer fram till att det är webbredaktörerna som vet mest om språk och text. Det är också de som lägger sista handen vid det innehåll som publiceras. Därför bör de ta fram riktlinjer för språket. Till en början bör webbredaktörerna också granska alla webbsidor innan de blir publicerade.

Webbredaktörerna bestämmer sig för att formulera tre regler som alla som skriver texter för webbplatsen ska följa:

  1. Tilltala besökarna med ”du”.
  2. Skriv aktivt.
  3. Använd begripliga ord.

De är noga med att slå fast att riktlinjerna är till för att skriva på jobbet. Hur medarbetarna skriver på jobbet är ju inte vars och ens ensak, utan ABC:s. Riktlinjerna ska hjälpa medarbetarna att skriva enhetligt och så att det hjälper ABC att nå ut med sina budskap och ha framgång med sin verksamhet.

Språkliga riktlinjer för ett konsekvent och inkluderande språk

I riktlinjerna ger de skribenterna exempel och förebildstexter för att underlätta. De vet att långt ifrån alla har stött på uttryck som ”direkt tilltal” och ”aktivt språk” tidigare. Nästan alla medarbetare är ju bra på helt andra saker än språk, även om många av dem är duktiga skribenter.

Tilltala besökarna med “du”

Projektgruppen på ABC har förstått att du-tilltal ofta är bra på en webbplats som vänder sig till ”alla”. De har också kommit fram till att du-tilltal kan hjälpa alla som skriver på ABC att hitta enkla, direkta och slagkraftiga formuleringar. De formulerar om med du-tilltal och direkta uppmaningar där de tycker att det passar, och använder några av formuleringarna som exempel i riktlinjerna.

Skriv så här

Du får många fördelar som medlem hos ABC. Till exempel kan du söka stipendier för kompetensutveckling.

Gör något enkelt men värdefullt. Bli medlem!

Skriv inte så här

Ett medlemskap hos ABC innebär många fördelar. Stipendier kan till exempel sökas för kompetensutveckling.

Medlemskap ger många fördelar. Att ansöka är enkelt.

Skriv aktivt

I många av texterna på ABC:s webbplats var det svårt att se vem som skulle göra vad. Projektgruppen formulerade om med verben i aktiv form så att ansvarsfördelningen framgår tydligt.

Skriv så här

Registrera dig här så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig varje månad.

Ledningen reviderade nyligen ABC:s policy för utveckling. Då reviderade vi på utvecklingsenheten samtidigt våra planer för nästa år.

Skriv inte så här

Vårt nyhetsbrev distribueras efter registrering.

I samband med att policyn reviderades lades planer till om utveckling under nästkommande år.

Nu är det lättare för webbplatsens besökare att förstå vem som gör vad, och om de själva ska göra något. Chansen är större att de stannar kvar på sidan om de inte måste jobba så hårt för att förstå vad som händer.

Använd begripliga ord

Även om ABC:s verksamhet inte är extremt abstrakt eller svår att förstå, så finns det en del fackuttryck som medarbetarna gärna använder. På webbplatsen har det dessutom smugit sig in en del juridiska fraser från det regelverk som de lyder under. Projektgruppen förstår att det här är ett problem för många besökare. De tar fram en kort ordlista som ska hjälpa medarbetarna att uttrycka sig enklare.

Skriv så här

Vi bestämmer hur mycket ersättning du ska få när vi har fått dina uppgifter om anläggningen: vad för sorts anläggning det är, hur gammal den är och hur sliten den är.

Skicka alltid med kvitton som visar vilka kostnader du har haft.

Skriv inte så här

Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick.

 

 

Du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa kvitton.

Färdiga riktlinjer?

Nu finns det riktlinjer för både innehåll, struktur och språk på ABC. Är arbetet med webbplatsen färdigt då? Nej, nu är det dags att planera och etablera en förvaltning, alltså en organisation som arbetar för att hålla riktlinjerna aktuella och relevanta. Förvaltningsorganisationen ansvarar också för att informera och utbilda. De ser till exempel till att alla nyanställda får information om att riktlinjerna finns, och alla som ska bidra till webbplatsen får utbildning.

ABC drar nytta av den engagerade projektgruppen och den kompetenta webbredaktionen som har varit med och arbetat fram riktlinjerna. De får nu ingå i den långsiktiga förvaltningsorganisationen, som blir en del av ABC:s ordinarie kvalitetsarbete.

Genom att införliva webbplatsens förvaltningsorganisation i det ordinarie kvalitetsarbetet försäkrar de sig om att de förändringar som de har genomfört blir bestående – med hjälp av riktlinjerna som de har tagit fram.

Med språkliga riktlinjer kan du bidra till de här målen

Alla sidor ABC:s webbplats har nu begripligt språk. Men vilka av FN:s globala mål har projektgruppen bidragit till när de skrev om texterna?

  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
    Med begripligt språk ökar ABC konverteringen. De testar olika versioner av sina texter med AB-tester. Det hjälper dem att välja formuleringar och funktioner som har den effekt på användarna som de önskar.
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
    Webbplatsen är nu möjlig för alla förstå, oavsett funktionsförmåga, eftersom språket är begripligt och onödiga läshinder är borttagna.

Det här var tredje delen i bloggserien om Aktiebolaget ABC. Gå gärna tillbaka till del 2 som handlade om formgivningen av webbsidorna på webbplatsen. Och läs gärna del 1 om hur ABC tog kontroll över innehållet på webbplatsen.

Den här bloggserien publicerades första gången i samarbete med Sitevision på deras webbplats sitevision.se.