Webbplatser som räddar världen? Del 2

Alla vill väl bidra till FN:s globala mål? Även om målen är formulerade utifrån en nödsituation så påverkar de också verksamheter i lilla, trygga Sverige. Den här bloggen handlar om organisationen ABC och hur deras arbete med webbplatsen bidrar till FN:s globala mål.

Del 1 handlar om hur ABC tog kontroll över innehållet på webbplatsen. Del 2 beskriver hur ABC utnyttjade webbsidornas form för att göra webbplatsen sökbar och lättillgänglig för alla. Del 3 berättar om det språkliga uttrycket på webbplatsen.

Del 2: Riktlinjer för tydliga länkar, rubriker och listor

I arbetet med att förbättra ABC:s webbplats funderar projektgruppen mycket på de möjligheter till formgivning som finns på varje webbsida. De vet mycket väl hur viktigt det är att formulera länkar, rubriker och listor på ett klokt sätt. Då kan de maximera besökarnas möjligheter att först hitta till webbplatsen och att sedan navigera på den.

De inser också hur viktigt det är att undanröja hinder för alla besökare på webbplatsen, oavsett funktionsförmåga. De vet att tydliga rubriker underlättar navigeringen, och att listor framhäver strukturen. De börjar med att gå igenom länkarna på de sidor som ska vara kvar.

Logiska länkar leder besökarna rätt

Medan de har prioriterat och rensat bland sidorna har projektdeltagarna lagt märke till att många sidor innehåller länkar som inte säger så mycket om vart de leder: länkar som Läs mer eller Klicka här.

Projektgruppen bestämmer sig för att ersätta alla de länkarna och formulerar denna princip: Skriv varje länk så att den har samma namn som rubriken på den sida som den leder till (målsidan). Länken till sidan om ABC:s verksamhet döper de till exempel, mycket beskrivande, till Det här gör ABC. De kontrollerar samtidigt att målsidans sidtitel (den som syns i sökresultaten) är Det här gör ABC, och att huvudrubriken på sidan också är Det här gör ABC.

Rubriker ger användarna egenmakt

På själva sidorna jobbar projektgruppen vidare med mellanrubrikerna. De vet att rubrikerna är viktiga både för sökmotorer och för besökare.

De formulerar därför rubriker som beskriver innehållet och ger besökarna överblick. Besökarna ska bara behöva skanna sidan för att förstå vad texten innehåller, och på så sätt kunna gå vidare till det avsnitt som intresserar dem. Den princip de följer är: Rubrikerna på en sida ska beskriva innehållet i avsnitten på sidan och vara formulerade som ett påstående, eller en fråga som besvaras direkt under rubriken. Till exempel har ABC en sida som handlar om att arbeta på ABC: Att arbeta hos oss på ABC. På den sidan använder de rubrikerna Lediga tjänster hos ABC, ABC:s värderingar och Möt ABC:s medarbetare.

Formatmallar gör sidorna sökbara och ger besökarna överblick

När projektgruppen går igenom sidorna är de noga med att formatera rubrikerna med formatmallarna som finns i publiceringsverktyget, i stället för att bara markera rubriker med till exempel fetstil. Det gör de både för sökmotorernas och för tillgänglighetens skull. De vet att sökmotorerna straffar webbsidor som har oformaterade underrubriker – och underrubriker som inte beskriver innehållet.

Den som läser en webbsida med skärmläsare behöver också rätt formaterade rubriker. En skärmläsare kan läsa upp alla rubriker på en sida, och på så sätt ge även de besökarna överblick över sidans olika avsnitt – speciellt om underrubrikerna beskriver innehållet väl.

I riktlinjerna talar projektgruppen om hur rubrikerna ska vara formaterade på ABC:s webbplats.

 • Varje webbsida ska ha en enda huvudrubrik med rubriktaggen <h1>.
 • Den högsta nivån av mellanrubriker ska ha rubriktaggen <h2>.
 • Nästa nivå ska ha taggen <h3>.
 • Om det behövs djupare rubriknivåer ska de komma i ordningen <h4>, <h5> och <h6>.

Listor framhäver innehåll på sidan

Projektgruppen ser till att göra punktlistor där det passar på webbsidorna. Punktlistorna bidrar till att göra sidorna överskådliga och framhäver det som är viktigt på webbsidan.

Det finns många regler för att skapa lättlästa och symmetriska punktlistor. Projektgruppen vet att reglerna kan bli övermäktiga för många skribenter. Därför beslutar de att ta fram tre typer av punktlistor som skribenterna kan använda som förebilder. De uppmanar skribenterna att bara använda de här typerna.

Typ 1 Använd hela meningar, både i inledningen och i varje punkt. Gör stor bokstav och punkt som vanligt. Skriv kolon efter inledningen.

På ABC har vi tre huvudsakliga kommunikationskanaler:

 • Facebook använder vi för att marknadsföra våra produkter och tjänster.
 • På Linkedin kommunicerar vi företagsnyheter, men säljer inte.
 • Instagram visar vilka vi är i text och bild, med inlägg om interna aktiviteter och kundaktiviteter.

Typ 2 Inled med en fullständig mening och låt varje punkt vara ett ord eller några ord. Avsluta den inledande meningen med kolon. Sätt punkt i slutet av punktlistan.

Vi samarbetar med följande organisationer:

 • idrottsföreningar
 • ideella organisationer
 • kooperativ.

Typ 3 Gör hela listan till en enda mening som börjar med inledningen och slutar efter sista punkten.

Om du arbetar på ABC får du

 • kompetenta kollegor
 • regelbunden kompetensutveckling
 • flexibla arbetstider.

Förbättra riktlinjerna kontinuerligt

Projektgruppen jobbar på, och kompletterar hela tiden riktlinjerna för webbplatsen med nya råd – nu om rubriker, länkar och listor. De informerar och utbildar löpande alla som i framtiden kommer att behöva riktlinjerna. Nu är det delvis nya grupper som får utbildning: inte bara de sakkunniga och den lilla webbredaktionen, utan även de många som producerar innehåll till webbplatsen.

En ny våg av lättnad sköljer över ABC: ”Nu vet vi vad som gäller.”

Med riktlinjer för tydliga länkar, rubriker och listor kan du bidra till de här målen

Alla sidor som är kvar på ABC:s webbplats har nu beskrivande länkar, innehållsrika rubriker och punktlistor som framhäver innehåll. Men vilka av FN:s globala mål har projektgruppen bidragit till?

 • Mål 7: Hållbar energi för alla
  Projektet har sannolikt minskat ABC:s behov av energi genom att minska antalet klick fram och tillbaka på webbplatsen. Med bra länkar och rubriker hittar användarna rätt direkt.
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Medarbetarna på ABC har fått riktlinjer som tar bort stress och bidrar till att de mår bra på jobbet.
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
  Webbplatsen är nu möjlig att navigera på för alla, oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om organisationen ABC i del 1 och 3 av vår blogg. Del 1 berättade om hur ABC tog kontroll över innehållet på webbplatsen. Del 3 handlar om det språkliga uttrycket på webbplatsen.

Den här bloggserien publicerades första gången i samarbete med Sitevision på deras webbplats sitevision.se.