Vill du följa språklagen? Gör så här!

Hur står det till med laglydigheten? Följer du språklagen? Lagen har nu fyra år på nacken, och det är dags att följa upp. Vi språkkonsulter koncentrerar oss på den elfte paragrafen – den som säger att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Om du arbetar inom det offentliga gäller språklagens krav för dina texter. Och faktiskt för all information som lämnar din organisation. Även det du säger i till exempel telefon till en medborgare ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Men hur gör man då? Här får du tre tips.

1. Använd svenska

Ett mått på hur myndigheterna sköter sina uppgifter är antalet JO-anmälningar. När det gäller språklagen så är de inte särskilt många. Svenska myndigheter är nog världens mest följsamma och laglydiga, trots att språklagen är en så kallad ramlag. Det vill säga en lag utan sanktioner. Men några anmälningar har det hunnit bli. De flesta gäller offentliga organisationer som har valt att kommunicera på ett annat språk än svenska (Stockholms turistbyrå) eller har haft engelska e-postadresser (Regeringskansliet). I det första fallet ledde anmälan inte till någon åtgärd från JO, men Regeringskansliet fick faktiskt en tillsägelse att ordna svenska e-postadresser.

Slutsats och rekommendation: Döp din organisation till något svenskt. Det verkar reta gallfeber på folk när offentliga verksamheter som är verksamma i Sverige heter saker som ”Stockholm Tourist Board”. Av JO-anmälningarna att döma kan det tydligen uppfattas som pretentiöst och okunnigt, inte bara som coolt. Tänk också på att många svenska beteckningar blir onödigt svåra att minnas och skriva om du väljer en engelsk version (namn.namn@primeminister.ministry.se). Att privata företag väljer engelska namn är en helt annan sak. De får faktiskt kalla sig vad de vill, även om det kan verka både pretentiöst och okunnigt.

2. Skriv begripligt

En anmälan har faktiskt handlat om begripligt myndighetsspråk. Det var en privatperson i Köping som fick böter av miljönämnden för att inte ha rensat sitt avlopp. Brevet från nämnden var dock så krångligt skrivet att mottagaren inte förstod vad han eller hon skulle göra. JO höll med och friade anmälaren från böter.

Slutsats och rekommendation: Uttryck dig så att mottagarna förstår vad de ska göra om du vill ha något gjort. Man kan tycka att det är klart som korvspad att förelägganden ska vara tydligt skrivna, hur ska mottagarna annars kunna följa dem? Inte ska väl JO behöva kliva in och klargöra sådana självklarheter?

3. Ta emot hjälp

Det är emellertid svårt att skriva enkelt och begripligt om komplicerade saker. Ibland krävs det flera par ögon för att lyckas.

Slutsats och rekommendation: Ta hjälp av en kollega, en språkkonsult, eller kontrollera din text med hjälp av Språkrådets klarspråkstest innan du skickar iväg den.

Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare