Språkkonsulterna lanserar SprAOL – en ordlista att lita på

Från och med den 1 juni hittar du SprAOL ute i butikerna – Språkkonsulternas allmänna ordlista som ersätter Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Den uppdaterade versionen kommer bland annat att varna för kanslisvenska ord. Därmed blir SprAOL ett oumbärligt verktyg för dig som hellre vill nå fram till dina läsare än framstå som en konservativ bakåtsträvare.

Språkkonsulterna tar över Svenska Akademiens uppdrag

Flera undersökningar visar att förtroendet för Svenska Akademien är lågt efter det senaste årets uppmärksamhet. Förtroendekrisen har nu smittat av sig på Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Därför har Språkkonsulterna fått uppdraget att ge ut nästa upplaga. En av de nuvarande redaktörerna för SAOL, Dihn Dumasil, motiverar valet:

– Vi kan inte riskera att SAOL tappar sin viktiga funktion för språknormer i samhället. Men den måste onekligen få ny auktoritet. Vi tror att lösningen är att ge ansvaret till en aktör med högre förtroende.

Språkkonsulternas allmänna ordlista

Höga förtroendesiffror ligger bakom valet

Flera mätningar ligger bakom redaktionens beslut att vända sig till Språkkonsulterna. Resultaten visar att Språkkonsulterna har högst förtroende i landet i frågor som rör språkvård.

– Vi är jätteglada över att språkbrukarna och SAOL-redaktionen litar på oss och vår kompetens. Det är en ära att få ge ut den här ordlistan och vi tar uppdraget på allra största allvar, säger Anki Mattson, vd på Språkkonsulterna.

Vd Anki Mattson håller i SprAOL - Språkkonsulternas allmänna ordlista

SprAOL – en ordlista för moderna byråkrater

Språkkonsulterna ställde ett krav för att låna ut sitt namn till ordlistan: ett förnyat upplägg. Vd Anki Mattson kommenterar kravet:

– Vi vill att folk ska känna igen ordlistan och förstå vad de får, samtidigt som den behöver förnyas. I SprAOL arbetar vi ännu mer med att förklara ordens stilvärde, så att skribenter får hjälp att välja ord som fungerar för läsarna. Vi är särskilt nöjda med den nya markören som varnar för kanslisvenska och andra ord som kan vara obegripliga för många.

I SprAOL kan språkbrukarna alltså slå upp hur ord stavas och böjs – de får också veta vilka ord som kan vara onödiga för den skribent som inte vill låta som en övervintrad byråkrat från 1950-talet.

Du hittar SprAOL i din bokhandel från den 1 juni, men du kan förbeställa ordlistan redan nu.

Förbeställ SprAOL – Språkkonsulternas allmänna ordlista

Regionchef Sofia Olofsson visar upp SprAOL.

Förbeställ SprAOL – Språkkonsulternas allmänna ordlista