Din text blir bra om du vet varför du skriver!

Att skriva enkelt och utan krångligheter är alltid viktigt, men om en text har ett vagt och otydligt syfte kan det vara svårt för den att fylla sin funktion. Tänk därför på vilka mål du har med din text och vad läsaren ska använda texten till.

En text ska ju alltid användas till något, alltid fylla en funktion för såväl skribent som läsare. Annars har den inget syfte. Så det första du som skribent bör fundera på är varför du skriver texten. Vilka mål har du med din text? Hur ska läsaren använda texten?

En text har alltid ett uppdrag

Tänk dig att du frågar din text: ”Kära text, nu ska jag skicka ut dig i den stora vida världen. Vilket uppdrag har du därute?” Om texten är osäker på det, så är det dags att sätta tydliga mål! Sätt mål för hur texten ska öka läsarnas kunskap, förändra deras attityd och göra det möjligt för dem att agera på ett visst sätt.

Mål för att öka läsarens kunskap

Fundera på vilket kunskapsmål texten har. Vilka fakta eller uppgifter ska texten innehålla för att den ska fylla sin funktion? Alltså, vilken information måste läsaren få i texten för att kunna förstå och använda den? Och vilken information behöver läsaren inte få?

Välj aktivt ut just den information som läsaren behöver och ta helst inte med någonting annat.

Mål för att förändra läsarens attityd

En text har ofta ett attitydmål – alltså ett mål att påverka läsaren och förändra läsarens inställning till något. Vad vill du att läsaren ska tycka, eller känna, efter att ha läst texten? Formulera det målet konkret. Sedan måste du som skribent tänka på att formulera dig så att läsaren väljer att göra den attitydförändringen.

Mål för att få läsaren att agera

Har texten ett beteendemål? Ska texten få läsaren att agera, eller ge hen möjlighet att agera, på ett visst och kanske nytt sätt? Då måste du vara väldigt noga med att kommunicera detta. Räkna inte med att läsaren själv ska lista ut det, utan var konkret och lyft tydligt fram vad läsaren förväntas göra.

Vad har läsaren för kunskap, attityd och beteende nu?

När du har bestämt dessa mål för din text är det klokt att göra en enkel mottagaranalys. Fundera då på vad läsaren har för kunskap, attityd och beteende idag. Ju mer du vet eller kan ta reda på om din läsare, desto lättare är det för dig att bedöma det.

Utifrån den analysen blir det tydligare vad du som skribent måste fokusera på. Din uppgift blir att ta bort, eller i alla fall minska, glappet till målen. Då blir syftet med texten klart och tydligt både för dig som skriver och för den som ska läsa och använda texten.

En text med tydliga mål, ett väl definierat uppdrag och därmed ett tydligt syfte kommer att säga till dig: ”Tack, kära skribent! Nu vet jag vad jag har att göra!”

Mats Hydbom, din personliga språkrådgivare