Språkgranskning och redigering

När vi språkgranskar din text ser vi till att den är välskriven, tydlig och korrekt. Vi tipsar också om hur du kan utvecklas som skribent.

I våra språkgranskningar ingår det alltid en förberedande analys av syftet och mottagaren. Vi bestämmer tillsammans med dig på vilken nivå vi ska behandla texten: från korrektur­läsning och språkgranskning till mer omfattande textredigering.

Vad gör vi när vi språkgranskar?

En språkgranskning innebär att vi granskar hur enkelt, begripligt och korrekt språket är. Vi föreslår förbättringar utifrån textens syfte och mottagare. Dessutom kontrollerar vi att texten följer de skriv­regler och rikt­linjer som gäller. När vi är klara är texten korrekt, tydlig och mer pedagogisk.

Vill du ha ett sista par hökögon på din text innan publicering? Låt oss korrektur­läsa texten med rutinerad blick. Vi ser till att texten är fri från stavfel och grammatiska missar. Det passar till exempel bra när många skribenter har varit inblandade, eller när du har arbetat med en text under lång tid.

Vi arbetar med alla ämnes­områden och text­typer. Oavsett hur komplext ämnet är finns det alltid ett sätt att uttrycka det på enklare och mer begriplig svenska.

Behovet avgör hur grundligt vi granskar texten

Språkgranskning, korrektur­läsning, text­granskning och redigering – orden kan betyda olika saker för olika beställare. Därför utgår vi från de fyra nivåer av granskning som är vanliga i branschen. Nivåerna hjälper oss att anpassa uppdraget efter dina behov som kund.

Så här ser nivåerna ut:

Konkret återkoppling och skrivtips för framtiden

Med vår hjälp får du ordning på såväl din text som dina tankar. När du får texten språkgranskad ingår det även personlig återkoppling – både direkt i dokumentet och i en kort rapport. I rapporten redogör vi för våra ställnings­taganden, och du får tips på sådant som du bör tänka på i ditt skrivande framöver.

Du kan se alla ändringar vi gjort

Vi granskar och levererar de flesta texter digitalt. Då arbetar vi med funktionen Spåra ändringar i Word, så att du kan se exakt vad vi har redigerat. Det gör det dessutom enkelt att välja vilka ändringar du vill acceptera.

Exempel på språkgranskning

Här ser du ett exempel på resultatet av en språkgranskning på nivå 2.

Före granskning (juristsvenska):
Fastighetsinnehavare skall se till att väg till behållare är hårdgjord samt hålls i ett sådant skick att den är lätt­framkomlig för de hämtnings­fordon som används i området.

Efter granskning (klarspråk):
Du ansvarar själv för att asfaltera vägen fram till soptunnan. Du måste också underhålla vägen så att den är lätt­framkomlig för områdets sopbilar.

Kontakta oss för att beställa

Vill du beställa språk­granskning, korrektur­läsning eller redigering? Eller har du några frågor om tjänsten? Hör av dig till oss, så hjälper vi dig.