Skribent och copywriter

Anlita Språkkonsulterna när du behöver en välskriven webbtext, en begriplig manual eller ett säljande nyhetsbrev. Hos oss får du alltid kvali­ficerad hjälp av en examinerad språk­konsult, UX‑skribent eller copywriter.

Vill du vara säker på att ditt budskap hamnar rätt? Vi ser till att texten når fram till rätt målgrupp och får avsedd effekt. Ska den stärka relationen till läsaren, sälja produkter eller locka till nyfikenhet? Oavsett syftet hjälper vi din organisation att framstå som trovärdig, kunnig och intressant.

Stor vana av olika texttyper

Vi har lång erfarenhet av att skriva texter av alla möjliga slag. Här är några exempel på texttyper som vi arbetar med:

 • webbtexter
 • microcopy
 • produktbeskrivningar
 • säljbroschyrer och reklamtexter
 • kundkommunikation
 • nyhetsbrev
 • artiklar och reportage
 • pressreleaser
 • speakertexter
 • utställningstexter

Hyr en konsult eller få hjälp med enstaka texter

Behöver ni hjälp på heltid, eller bara då och då? Hos oss kan du antingen hyra en konsult som sitter hos er och stöttar i skrivarbetet, eller beställa enstaka texter. Hör av dig och berätta vad ditt företag eller din organisation behöver!

Våra spetskompetenser

Kärt barn har många namn, och det gäller även skribenter. Det finns därför många titlar som beskriver vad vi på Språkkonsulterna sysslar med. Den här listan är ett axplock av den kompetens som du kan anlita genom oss:

 • examinerad språkkonsult
 • lättlästexpert
 • UX-skribent (UX-writer)
 • teknisk skribent
 • copywriter
 • content manager
 • innehållsproducent
 • redaktör
 • terminolog
 • översättare

Här berättar vi mer om några utvalda spetskompetenser: lättläst, jämställda texter, översättning och transkribering.

Lättlästa texter för olika målgrupper

Vi har alltid begripligheten som ledstjärna när vi skriver texter. Ibland behöver dock texten vara extra lättläst för att den ska kunna läsas av personer med någon form av läshinder. Låt oss bearbeta ditt budskap till lättläst svenska, så ökar chansen för att ditt budskap når fram.

Inkluderande texter tilltalar fler

Många av arbetslivets texter har en stor och varierad mottagargrupp. Därför är det viktigt att inte utesluta grupper av människor eller att framhäva andra. Vi hjälper din organisation att skriva texter som inkluderar alla i samhället. Då känner sig alla berörda av det du har att säga!

Vi översätter till engelska av hög kvalitet

Vi översätter texter till engelska. Våra översättare har engelska som modersmål, och granskar texten ur ett redaktionellt och språkligt perspektiv.

Transkribering – vi omvandlar ljud till text

Behöver du hjälp med att transkribera intervjuer, fokusgrupper eller andra inspelningar? Låt oss på Språkkonsulterna göra jobbet! Vi omvandlar dina ljudfiler till text av god kvalitet. Dessutom har vi rutiner för att hantera ditt material på ett säkert sätt.

Kontakta oss om du vill veta mer

Är du intresserad av att anlita oss för ett skrivuppdrag? Hör av dig, så kan vi berätta mer och ta fram en skräddarsydd offert.