Terminologi

Vill du börja arbeta med termerna i din organisation, men vet inte riktigt hur? Vi hjälper dig gärna med att både komma igång med ett projekt och driva det i mål.

Termer är ord eller uttryck som har en alldeles särskild betydelse inom sitt fackområde. Vi hjälper din organisation att styra upp terminologiarbetet och att hålla ordning bland facktermerna.

Om din organisation använder termer konsekvent och undviker synonymer kan ni underlätta för läsarna, både internt och externt. Ordning och reda bland termer och begrepp är också bra för systemutveckling, statistik och klassificering – överallt där man behöver vara överens om vad som är vad, och hur man ska benämna det.

Tjänster inom terminologi

Terminologiarbete låter enkelt i teorin men är komplext i praktiken. Vi hjälper er att reda ut det:

  • Vi planerar och organiserar ert terminologiarbete. Vilka drivkrafter finns för terminologiarbete just hos er? Vilka är de tänkta målgrupperna?
  • Vi leder arbetet med att ta fram en gemensam terminologi i er organisation eller i ett projekt, så att ni kommer överens om begreppsomfång och termer.
  • Vi ger råd om hur ni kan lagra er terminologi, sprida den och göra den sökbar.
  • Vi utbildar, motiverar och kommunicerar till de anställda. Målet är ju att du och dina medarbetare ska använda terminologin och även bidra till att hålla den relevant och aktuell.
  • Översätter ni texter? Vi hjälper er att skapa processer för att hantera terminologi på olika språk, i samarbete med era översättare.

Varför ska organisationer utveckla sin terminologi?

Många myndigheter och företag arbetar med sina fackord, sin terminologi. De vill vara tydliga med vad de menar med olika ord, för sin egen skull och för sina användare. Myndigheter har dessutom ett särskilt ansvar för svensk terminologi inom sina fackområden, enligt språklagens paragraf 12. De ska utveckla terminologin och göra den tillgänglig.

Vi har lång erfarenhet av terminologiarbete

Vi har tillgång till experter med lång erfarenhet av terminologiarbete inom näringsliv och offentlig verksamhet, både internt och i vårt konsultnätverk. Det gör att du alltid får den expertkunskap som just din organisation behöver.

Kontakta oss om du vill veta mer

Har du frågor om terminologiarbete, eller vill du kanske be om en offert? Hör av dig till oss!