Språklig profil

En språklig profil kompletterar den grafiska profilen så att språket i företagets texter speglar värdegrunden i kommunikationspolicyn.

Hur kommunicerar dina med­arbetare företagets värde­grund och varu­märke? Vilka ord väljer de och vilket ton­läge använder de? Språket är av­görande för vilket intryck ditt företag gör på om­världen. En språklig profil hjälper er att hitta rätt.

Komplettera företagets grafiska profil

En språklig profil stärker före­tagets varu­märke och sparar både tid och pengar – precis som en grafisk profil. En tydlig språklig profil och ton­alitet är ett stöd i all kommunik­ation och hjälper med­arbetarna att välja rätt ord och formuleringar.

Trovärdighet

Företagets eller organisationens tro­värdighet ökar när alla texter och muntliga kontakter sam­stämt speglar före­tagets värde­grund och kommun­ik­ations­­policy – kunderna upp­lever er som ett samlat företag. Den språkliga profilen blir en praktisk guide som hjälper med­arbetarna att om­sätta värde­ord som flexibilitet och dialog till sitt eget skrivande.

Identitet

Den språkliga profilen hjälper med­arbetarna att kommun­icera på ett sätt som stämmer överens med och stärker företagets identitet.

Enhetlighet

Kommunikationen blir enklare för alla när hela företaget har en enhetlig ton och använder samma ord för samma sak. Så att inte marknads­avdelningen skriver ”Här kommer ditt välkomst­erbjudande”, medan kund­tjänsten säger ”Jag ser att du har fått vår instegs­produkt”.

Vi hjälper er att hitta tonen

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi hjälper er att hitta rätt ton i kommun­ik­ationen. Vi är med i arbetet hela vägen – från de strategiska besluten i upp­starten, via formul­eringen av profilen och genom den viktiga implementeringen.