Klarspråksprojekt

Det finns många vinster med att genomföra ett språkprojekt med fokus på klarspråk. Resultatet blir en enhetlig ton i era texter, effektivare skrivsätt och nöjdare läsare.

Vad fungerar för dig?

Språkkonsulterna har en gedigen erfarenhet av att genomföra språkprojekt. Vi har arbetat med allt från myndigheter och länsstyrelser till privata företag. Därmed är vi vana vid att anpassa projektet utifrån den specifika organisationens behov. Vad skulle fungera bäst i just din verksamhet? Hur kan vi sprida kunskap om klarspråk på ett effektivt sätt? Det ser vi till att ta reda på.

Hur går ett klarspråksprojekt till?

Under ett språkprojekt etablerar vi klarspråksvisionen i hela organisationen och utvecklar medarbetarnas förmåga att uttrycka sig klart och tydligt. Vi planerar, tar fram riktlinjer, förankrar, utbildar och utvärderar så att språkarbetet blir långsiktigt. Ofta använder vi Språkrådets Klarspråkstest när vi mäter och följer upp insatserna.

För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med projektledaren. Vi kan även vara projektledare själva, om din organisation föredrar det. Oavsett upplägg kan vi hjälpa er att se behovet, kartlägga situationen och se helheten. Vi driver projekten framåt och är bollplank när ni behöver det.

Vad ingår i ett klarspråksprojekt?

Det här kan vi utföra som en del av ett språkprojekt:

  • analysera kommunikationen i organisationen
  • göra begriplighetstest enligt Klarspråkstestet
  • språkgranska och analysera texter
  • hålla seminarier för ledningsgruppen
  • utbilda olika yrkeskategorier i klarspråk
  • ta fram skrivregler och språkliga riktlinjer
  • skriva språkspalter till intranätet
  • utveckla självstudieprogram och skrivstöd för intranätet
  • förtydliga mallar och andra verktyg.

Alla våra tjänster är utvecklade utifrån en modell som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.

Vill du få förslag på hur vi kan lägga upp ett klarspråksprojekt i din organisation? Hör av dig till oss!

Hittar du inte det du letar efter?

Är du ute efter något särskilt? Vi skräddarsyr våra tjänster efter din organisations behov. Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att hitta rätt upplägg.

Kontakta oss