Villkor för kurser

Här kan du läsa mer om de allmänna villkor som gäller för våra kurser.

Våra kursvillkor skiljer sig åt beroende på om du och dina kollegor har beställt en anpassad kurs, eller om du ska gå på en öppen kurs hos oss på Språkkonsulterna.

Villkor för anpassade kurser

De här villkoren gäller om ni har beställt en kurs för en hel grupp. Villkoren gäller för kurser som bokas från och med 1 mars 2021.

Beställa en kurs

Ni kan beställa en kurs via telefon eller mejl. Till grund för beställningen finns alltid en överenskommelse om kursens innehåll, omfång och pris.

Beställningen är bindande och ska göras senast 4 veckor före genomförandet.

Vi behöver information om er

I samband med att ni beställer en kurs behöver vi

  • organisationsnummer
  • kontaktperson
  • fakturareferens
  • fakturaadress eller GLN för elektronisk fakturering.

Priser och betalning

Vi anger alla våra priser exklusive moms. I kursavgiften ingår Powerpointpresentationen som läraren visar.

Vi fakturerar kursen i efterhand. Betalningsvillkor 30 dagar.

Efter kursen: intyg, utvärdering och garanti

Efter kursen får varje deltagare ett intyg om att de har deltagit, om vi har kommit överens om det.

Vi utvärderar kurser som är minst en heldag. Den utvärderingen är anonym.

Om ni är missnöjda med innehållet i en kurs vill vi omgående veta det, senast inom 5 arbetsdagar. Vi ger er skälig kompensation.

Avbeställning

Om ni måste avbeställa kursen, gör det skriftligen via mejl. Ni kan avbeställa utan kostnad fram till 4 veckor före kursdatumet. Efter det gäller följande:

Tidpunkt för avbeställning

senare än 4 veckor innan kursen

senare än 2 veckor innan kursen

senare än 1 vecka innan kursen

Vi debiterar

25 % av kursavgiften

50 % av kursavgiften

100 % av kursavgiften

Dessutom gäller följande villkor för anpassade kurser.

Villkor för öppna kurser

De här villkoren gäller för kurser som är öppna för alla deltagare och som Språkkonsulterna själva annonserar på vår webbplats och via andra kanaler. Villkoren gäller både för kurser som vi håller på plats i våra lokaler och för kurser som vi håller på distans via webben. Villkoren gäller för kurser som bokas från och med 1 mars 2021.

Anmälan

Du kan anmäla dig via

  • telefon
  • mejl
  • anmälningsformulär på vår webbplats.

Vi tar emot anmälningarna i den ordning de kommer in. Du får en bekräftelse via mejl på att du är anmäld. Anmälan är bindande. Läs mer under Avanmälan.

Om kursen är fulltecknad sätter vi dig på väntelista. Om det blir en plats ledig meddelar vi dig, och du får välja att tacka ja eller nej till platsen.

Pris och betalning

I kursavgiften ingår Powerpointpresentationen som läraren visar.

Om vi håller kursen på plats i våra lokaler ingår även det här:

  • halvdagskurs: kaffe och frukt i pauserna
  • heldagskurs: kaffe och frukt i pauserna, lunch.

Kursavgiften framgår av kursbeskrivningen. Betala kursavgiften senast två veckor före kursstart eller enligt vad som framgår av beskrivningen.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditupplysning av våra kunder.

Avanmälan

Om du måsta avanmäla dig, gör det skriftligen via mejl. Du kan avanmäla dig utan kostnad fram till 4 veckor före kursdatumet. Efter det gäller följande:

Tidpunkt för avanmälan

senare än 4 veckor innan kursen

senare än 2 veckor innan kursen

senare än 1 vecka innan kursen

Vi debiterar

25 % av kursavgiften

50 % av kursavgiften

100 % av kursavgiften

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn och kan styrka detta med ett läkarintyg betalar vi tillbaka kursavgiften exklusive 700 kr som är en administrativ avgift.

Du kan överlåta kursplatsen till en kollega utan kostnad. Det förutsätter att vi inte måste fakturera kursavgiften igen.

Efter kursen: intyg, utvärdering och garanti

Efter kursen får du ett intyg om att du har deltagit.

Vi utvärderar kurser som är minst en heldag. Kursdeltagarna får ett mejl med länk till en enkät som de fyller i anonymt.

Om du är missnöjd med innehållet i en kurs vill vi veta det senast inom 5 arbetsdagar.

Dessutom gäller följande villkor för öppna kurser.

Relaterade länkar