Skriva lättläst

På den här skrivkursen får du lära dig att anpassa dina texter till en bred allmänhet och till målgrupper med särskilda behov. Målet med kursen är att du ska känna dig säkrare på hur du skriver lättlästa och tillgängliga texter.

Att skriva lättläst handlar om att anpassa sin text så att fler kan ta till sig innehållet – även de som har svårt för att läsa. Det kräver därmed extra mycket skärpa och omsorg att skriva lättlästa texter. På den här kursen får deltagarna lära sig grunderna i att uttrycka sig så att så många som möjligt kan förstå och ta till sig budskapet.

Målet med kursen

På kursen Skriva lättläst får deltagarna lära sig att skriva texter som når ut till en bred allmänhet med vitt skilda förutsättningar. Där ingår målgrupper som har särskilda behov.

Efter kursen ska ni vara säkrare skribenter och kunna uttrycka er på ett medvetet och professionellt sätt. Ni får lära er att strukturera texter så att de blir lättlästa och tydliga för personer med olika behov, till exempel

  • personer som håller på att lära sig svenska
  • personer med dyslexi
  • personer med olika funktions­nedsättningar.

Vem passar kursen för?

Kursen passar särskilt för dem som skriver till personer med olika läshinder. Men den ger också nyttiga och användbara kunskaper till alla som riktar sig till breda målgrupper. Precis som enhands­blandaren och timern har spridits till allmänheten efter att de uppfanns för personer med speciella behov, kan lättläst språk göra vardagen enklare för alla!

Var hålls kursen?

Vi kan hålla kursen på distans eller på din arbetsplats.

Ur programmet

Under kursen arbetar vi med texter från er organisation. Vi gör övningar, diskuterar och går bland annat igenom detta:

  • Lättläst – vad är det?
  • Skilj på förenklat innehåll och förenklat språk.
  • Vad är ett läshinder?
  • Skriv det viktigaste först.
  • Använd ord som många förstår.
  • Ta hjälp av textens form.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation.

Vill du hellre att vi skriver de lättlästa texterna? Kika på vår skrivtjänst Lättläst: