Rätt och fel i språket

Hur lyder skrivreglerna egentligen: ska jag skriva var eller vart? De eller dem? Rätt och fel i språket är vår skriv­­kurs om språk­­riktighet. Vi diskuterar modern svenska och vilka skriv­regler som gäller i dag.

Vinn läsarnas förtroende med väl­skrivna och korrekta texter. Kursen Rätt och fel i språket gör deltagarna till säkrare skribenter som kan undvika de förargliga språkfällorna.

Målet med kursen

Kursen ger goda bas­kunskaper i språk­riktighet och i de skrivregler som gäller i modern svenska. Efter kursen kommer del­tagarna att vara säkrare som skribenter och veta var de ska leta efter svar på olika språk­frågor.

Vem passar kursen för?

Kursen Rätt och fel i språket passar för alla som någonsin rör en penna eller ett tangent­bord. Rätt och fel i språket brukar också vara populär som före­drag på kickoffer och temadagar. Den hjälper ofta till att fräscha upp språk­kunskaper och rensa bort gamla sanningar.

Var hålls kursen?

Vi kan hålla kursen på distans eller på din arbetsplats.

Ur programmet

Kursen är mycket praktiskt inriktad. Vi arbetar med exempel och övningar, och låter diskussionerna ha en framträdande roll. Deltagarna kan ha med sig frågor eller interna skriv­regler som vi går igenom och diskuterar. Vi går också igenom ord­böcker, lexikon och data­baser som är bra hjälp­medel i skriv­processen. Och naturligt­vis boken Svenska skrivregler!

Några av momenten som ingår:

  • välj rätt tempus
  • reglerna för kommatering
  • hantera logotyper som strider mot skrivreglerna
  • utforma korrekta punktlistor
  • hantera inlånade ord
  • vanliga felstavade ord
  • vanliga grammatiska misstag.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation.