Klarspråk för juristen

Kursen vänder sig till dig som arbetar med juridiska texter inom både privat och offentlig sektor. Du får hjälp att hitta en ny juridisk stil som strävar bort ifrån den pompösa och ålderdomliga traditionen.

Låt ett klart och enkelt språk bli en konkurrensfördel för din byrå och en ledstjärna för din organisation. Lär dig skriva juridiska texter på ett begripligt sätt! Börja med en skrivkurs om klarspråk som är särskilt anpassad för olika juridiska texttyper.

Målet med kursen

Efter kursen kommer deltagarna att vara säkrare och mer medvetna skribenter. Vi lär ut vad de kan förenkla i texten och hur de gör det, helt utan att minska rättssäkerheten. Vi tar också upp hur de ska struktur­era och ställa upp sina juridiska texter för att läsarna ska ta till sig dem.

Vem passar kursen för?

Kursen Klarspråk för juristen är användbar för alla som arbetar med juridiska texter inom privat eller offentlig sektor. Den är idealisk för dig som vill få en metod för att förenkla och effektivisera skrivandet.

Var hålls kursen?

Vi kan hålla kursen på distans eller på din arbetsplats.

Ur programmet

Kursen är en hel­dagskurs. Den är mycket praktiskt inriktad och deltagarna får arbeta med både special­­anpassade och generella övningar. Vi varvar teori och praktik samt lämnar utrymme för diskussioner. Både övningarna och diskussionerna utgår ifrån er organisations texter. Det här är några saker vi tar upp under dagen:

  • den juridiska textens sammanhang
  • huvudmottagare och sekundära mottagare
  • textplanering och struktur
  • vad går att förenkla och förtydliga
  • vem gör vad i texten
  • skilja på termer och jargong
  • älsklings­verben.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation.