Inkluderande texter

Anlita oss för att skriva inkluderande texter som visar respekt för läsaren. Vi kan även granska texter, ta fram riktlinjer och utbilda anställda.

Många av arbetslivets texter har en stor och varierad mottagargrupp. Därför är det viktigt att inte utesluta grupper av människor eller att framhäva andra. Vi hjälper din organisation att skriva inkluderande texter som respekterar alla i samhället. Då känner sig alla berörda av det ni har att säga!

Inkluderande texter kräver kunskap

Att skriva inkluderande kräver kunskap och eftertanke. Skribenten måste tänka efter på alla nivåer av texten – informationsurvalet, perspektivet, formen och ordvalen, för att nämna några. Det gäller att utmana sina egna fördomar för att välkomna alla läsare in i texten. Språkkonsulterna kan hjälpa din organisation att navigera i den här ofta känsliga frågan.

Vi kan skriva era texter

Vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan hjälpa er att skriva inkluderande med hänsyn till genus, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och andra diskrimineringsgrunder. Oavsett vilken typ av text ni har kan vi – i samarbete med era experter – göra texten tydlig, målgruppsanpassad och inkluderande.

Låt oss granska och redigera texten

Behöver du ett par extra ögon som ser till att alla syns på lika villkor i er kommunikation? Vi granskar gärna texter och ger tips på hur de kan bli mer inkluderande.

Syftet med granskningen är att göra texten bättre, men också att ge skribenten återkoppling på sitt skrivande. Vi vill att både texten och skribenten ska utvecklas.

En skrivguide ger konkreta råd och goda exempel

Språkkonsulterna kan hjälpa till att ta fram en skrivguide med konkreta råd för hur man skriver inkluderande. Guiden kan till exempel innehålla ord och formuleringar som ni bör undvika och vad ni kan skriva i stället. Råden, kombinerade med exempel, blir en bra och praktisk handbok att ha på skrivbordet.

Vi kan utbilda era medarbetare

Vi utbildar även skribenter inom organisationen i hur man producerar inkluderande texter. Under kursen berättar vi om texter som får läsaren att känna sig tilltalad och respekterad. Vi varnar också för vanliga fällor.

Kursen brukar dessutom vara ett bra tillfälle för organisationer att diskutera hur de själva ser på inkluderande kommunikation – och förhoppningsvis nå en intern samsyn.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill anlita oss eller veta mer om hur vi kan arbeta med inkluderande kommunikation på just din arbetsplats.