Våga vara tråkig!

”Använd synonymer, ändra meningsbyggnaden, gör det intressant för läsaren” är uppmaningar som många av oss nog känner igen. Men det är sällan bra att variera för sakens skull. I brukstexter är variation till och med ett problem. Ändå har du kanske den där inre rösten som säger åt dig att texten borde vara lite mer spännande – och då gäller det att vara modig. Den här månadens språkbrev handlar om varför du ska våga vara tråkig.

Vi får lära oss att ett varierat språk är bra

Att ett varierat språk är bra är något de flesta av oss har fått lära sig i skolan. Och med rätta! Att skriva är svårt och vi behöver öva på att skriva på olika sätt för att lära oss. Men att vi alltid måste variera språket är en så kallad pedagogisk lögn, något som lärare tar till för att främja ett viss beteende. Den lögnen fungerar jättebra i skolan, men inte när vi skriver brukstexter. Det är dags att göra upp med den lögnen, för våra läsares skull.

När ska du våga vara tråkig?

Syftet med brukstexter är ofta att läsarna ska göra eller förstå något efter att ha läst texten: till exempel göra en ansökan eller fatta ett beslut. Behöver du som skriver verkligen vara orolig över att uppfattas som tråkig då? Nej, det viktiga är ju att läsaren förstår vad som står. Så tänk i stället på att göra texten tydlig, enkel och begriplig. Här får du tre bra tips så att du kan komma igång med att vara tråkig.

Använd samma ord för samma sak

När du varierar termerna i din text eller använder synonymer finns det en risk att läsarna tror att du menar olika saker. Om du menar samma sak – använd samma ord.

Tråkigt, men begripligt

Skicka in avvikelserapporten till avdelningen för avvikelser.

Avvikelserapporten ska innehålla information om vad som hände och vem som var inblandad.

Onödigt spännande och otydligt

Skicka in avvikelserapporten till avdelningen för avvikelser.

Dokumentationen ska innehålla information om vad som hände och vem som var inblandad.

Metaforer – kan tolkas på olika sätt

Textens budskap är det som är viktigast för läsarna. Det är det som din text ska förmedla. Bildspråk, metaforer och liknelser kan betyda olika saker för olika människor, vilket lägger onödigt mycket ansvar på läsarna att tolka vad som menas. Skriv i stället det du menar och mena det du skriver.

Tråkigt, men tydligt

För att vi ska hjälpa dig hitta ett jobb som du trivs med, behöver du berätta för oss vilka yrken du är intresserad av att söka.

Skriv in de yrken du är intresserad av här:

Onödigt spännande

Vi vill hjälpa dig hitta rätt på arbetsmarknaden, därför behöver du berätta för oss vad du är intresserad av.

Vad klappar ditt hjärta för? Skriv här:

Textens stil och ton – ska passa budskapet

Ibland kan den där inre rösten som tjatar om variation säga att du måste lägga till något för att göra texten trevlig. Men, om dina läsare får ett tråkigt besked blir beskedet inte roligare av en käck hälsningsfras. Du visar respekt för dina läsare genom att vara tydlig, saklig och neutral, inte med glada tillrop. Att vara tråkig är inte samma sak som att vara otrevlig.

Tråkigt, men tydligt

Hej X

Tack för din ansökan. Den saknar några av de uppgifter som vi behöver. Därför kan vi inte godkänna din ansökan. På vår webbplats kan du läsa om vilka uppgifter du ska skicka in.

Med vänliga hälsningar,

Nisse

Myndigheten X

Dubbla budskap

Hej X!

Tack så hjärtligt för din ansökan! Du har tyvärr inte skickat in rätt uppgifter till oss. Därför kan vi inte godkänna din ansökan.

Varma sommarhälsningar,

Nisse

Myndigheten X

Måste en brukstext vara intressant?

Det är viktigare att en brukstext är funktionell än att den är intressant. Det blir den av att vara tydlig och begriplig. Så variera inte för sakens skull – skriv tydligt, enkelt och begripligt. Det är innehållet som avgör hur intressant läsarna tycker att texten är.

Variera för dina läsares skull

Variation för sakens skull kan göra texter mindre tydliga. Men det finns några saker som du gärna får variera i dina brukstexter. Här är några tips på variation som faktiskt gör texten tydligare:

  • Variera meningslängden – skriv både korta och långa meningar.
  • Dela upp kompakt text och lägg till informativa mellanrubriker.
  • Variera formatet med punktlistor.