Vad säger politikerna egentligen?

Så här i valtider hör vi många politiker hålla tal och uttala sig i debatter och intervjuer. De pratar mycket och gärna och lägger ut texten kring olika frågor. Men vad säger de egentligen? Och hur säger de det? Det finns ordval och formuleringar som vi som lyssnare och väljare bör vara vaksamma på. Här får du tips på några saker att spana efter i valrörelsen.

Det lilla ordet ju

Har du tänkt på hur det lilla ordet ju används av politiker? Jo, ofta för att den egna åsikten ska framstå som om den vore allmänt känd och en vedertagen sanning. Så här kan en politiker uttrycka sig:

– Vindkraft är ju en viktig energikälla för Sverige.

Men är den så viktig? Det får i så fall stå för den som säger det. I det här fallet ville politikern säkert få det att låta som att alla är med på att vindkraft är en viktig energikälla eftersom det är i linje med politikerns åsikt, som vi får förmoda är att Sverige bör satsa mer på vindkraft.

Medvetet luddigt

Att politiker uttrycker sig luddigt är ingen ny spaning. Och det är säkert inte heller någon tillfällighet utan alldeles medvetet:

– Kommer ni att införa det här bidraget om ni vinner valet?

– Vi har goda förhoppningar om att kunna ta beslut i frågan under den kommande mandatperioden.

Men vad betyder det egentligen? Politikern svarar varken ja eller nej på frågan utan börjar i stället prata om beslutsprocessen för ett eventuellt bidrag. Beslutet kan kanske tas under de närmaste fyra åren, men om och när det faktiskt kommer att införas vet ingen.

Svarar politikerna på frågorna?

I intervjuer hör vi ibland att politiker försöker avfärda knepiga frågor som de helst vill slippa svara på. Eller så svarar de på en helt annan fråga. Det är inte heller ovanligt att de faktiskt ignorerar frågan och helt enkelt utnyttjar tiden och mediautrymmet för att komma in på sina talepunkter, alltså de budskap som partiet har bestämt ska lyftas fram i valrörelsen, ofta färdigformulerade och slagkraftiga:

– Vad tänker X-partiet göra åt utanförskap och marginaliserade områden?

– Det är starkt kopplat till människors ekonomi, och det är ju så att vi i X-partiet bekämpar fattigdom medan Y-partiet bekämpar rikedom!

Hur beskriver politikerna sig själva och sina motståndare?

Lägg också märke till hur politiker beskriver den egna politiken och det egna partiet eller blocket, och hur de beskriver motståndarsidan. Om sig själva använder de benämningar och uttryck som Allians för Sverige som ska låta positivt och seriöst i väljarnas öron. Motståndarsidan beskriver de däremot nedsättande som till exempel en rödgrön röra. Och det är sällan vi hör en politiker från det vänstra blocket tala om det borgerliga alternativet. De kallar i stället ofta hela blocket för högern, eftersom det har en gammaldags och negativ klang. Ordval är sällan en tillfällighet i politiken.

Så, vad säger politikerna egentligen i valrörelsen? Och hur säger de det? Lyssna kritiskt!

Mats Hydbom, din personliga språkrådgivare