Ungdomsspråk – varken bättre eller sämre förr

Tycker du att ungdomar talar otydligt, har ett tarvligt ordförråd och säger typ och ba hela tiden? Det stämmer säkert, men deras språk är inte sämre än andra generationers ungdomsspråk. På 70-talet ondgjorde sig vuxna gärna över att ungdomar sa liksom och va i var och varannan mening.

Klagomål redan på 30-talets unga

Den äldre generationen har i alla tider förfasat sig över hur illa ungdomar artikulerar, att de använder slang och fyller ut med onödiga småord. På 30-talet kunde man till exempel läsa följande i en uppbragt insändare i Dagens Nyheter:

”Allt större blir benägenheten att stöta fram ett par nyckelord istället för att ge ett avrundat svar, att vid en påbörjad sats stanna ett par ord före slutet, att låta svaret avslutas med ett otydligt mummel. […] Den mentala inställning som vållar ett sådant slarv är mycket betänkligare än okunnigheten.”

Men de ungdomar som författaren förfasar sig över bör i dag vara runt 85 år, och man hör sällan någon yttra sig över att 85-åringar inte kan uttrycka sig ordentligt.

Det tar tid att få ett utvecklat språk

Att 15-åringar inte kan formulera sig lika elegant och nyanserat som 30-åringar är egentligen inte så konstigt. De har inte haft lika lång tid på sig för inlärning och ordförrådet är helt enkelt inte lika utvecklat. Osäkerheten och ovanan inverkar också på artikulationen och det bidrar till att ungdomar ibland talar otydligt.

Ba – ett praktiskt ord

Och så det omdiskuterade ba. Visserligen finns det individer som överanvänder ordet, men i normal ungdomskonversation har det ofta en funktion. Den vanligaste är att använda ba för att markera direkt anföring, det vill säga att tala om att det kommer ett citat:

”Å han ba: Ja gillar dej.”

Ba kan även vara ett sätt att sätta fokus på något, som i den här satsen:

”Dom ba hatar varann.”

Eller också kan ba vara en avgränsare på samma sätt som bara i vuxenspråket:

”Han ba tog den utan att betala.”

Språket och språkbrukarna utvecklas

Ja, 30-talets ungdomar klarade sig ju bra och det lär även 00-talets ungdomar göra. Språket är självsanerande och den dagen vi inte har användning för ett ord eller en konstruktion försvinner den. När nya behov uppstår skapar vi nya ord och begrepp.

I dag är ungdomsspråket mer väldokumenterat än någonsin. Nyligen kom det till exempel ut ett slanglexikon skrivet av professor Ulla-Britt Kotsinas och Dogge Doggelito (Förortsslang, Norstedts ordbok 2004). Där kan du lära dig både riktigt fula ord och mer ofarliga som gitta, dissa och hunk.