Underlätta läsningen med kommatering

Kommatering är en konst, säger en del. Andra ägnar det aldrig en tanke utan går på känsla. Själv är jag lite åt båda hållen.

Kommatecknen ska underlätta läsningen. De ska tala om för läsarna när de ska göra paus och hur texten hänger ihop. Med hjälp av ett kommatecken kan du också ändra betydelsen, så här: ”en mindre vällagad lunch” blir med ett komma ”en mindre, vällagad lunch”. Du kan med andra ord tala om för läsarna vad som hör ihop i meningen. Sätt komma mellan det som inte hör ihop.

Nu är det tydlighetskommatering som gäller

På sätt och vis var det faktiskt lite lättare förr, när alla fick lära sig i skolan att satskommatera. Numera heter regeln tydlighetskommatering, och skribentens egen språkkänsla har fått större betydelse. Det är naturligtvis inte fel att sätta komma före bisatser, men det har blivit lite omodernt. Det är till och med önskvärt att sätta ut komma mellan huvudsatser i en mening om det finns ett bindeord utsatt, till exempel och. Att man inte får sätta komma före och är alltså en regel med modifikation. Men, om meningen är kort behövs inget komma alls, utan det är tydligheten som avgör.

Jodå, det finns obligatoriska komman

Ibland är det dock obligatoriskt med kommatecken, till exempel runt så kallade parentetiska inskott. Det är fristående fraser som är inskjutna i meningen, och de ska alltid omges av komman: ”Sonen, den slarvern, ringde alltmer sällan till sina gamla föräldrar.” Men glöm inte att alla inskott stör läsrytmen, med eller utan komman, och att du därför bör använda dem ytterst sparsamt. Försök hellre göra en egen mening av informationen, eller lägga den sist i meningen i form av en bisats: ”Sonen ringde alltmer sällan till sina gamla föräldrar, som den slarver han var.”

Det finns också några fasta konstruktioner som i princip alltid ska ha komma, till exempel ”Arbetet innebär dels schemaläggning, dels redovisning” och ”Ju färre deltagare, desto bättre benutrymme”.

I uppräkningar ersätter kommat bindeord som och, vilket innebär att det inte ska vara komma före bindeordet i en uppräkning.

Håll i taktpinnen

Hur en text är kommaterad påverkar hur den upplevs av läsarna, det råder det inga tvivel om. Lika säkert är att många tycker att det är ett av de svåraste momenten i skrivprocessen. Är du osäker på vilka regler som gäller kan du titta i Svenska skrivregler, men glöm inte att det är tydligheten och läsrytmen som avgör. Kommatecknen hjälper läsarna att hålla takten, och det är du som håller i taktpinnen. Lycka till!

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare