Tydliga länkar leder användaren rätt

Länkar är viktiga på nästan varje webbsida – de är användarnas väg vidare till annan information som kan ge svar på deras frågor. Därför behöver länkar vara tydliga och användar­vänliga. Här får du tre handfasta tips om hur du gör.

Tala om vart länken leder

Dina användare vill veta var de kommer att hamna, innan de klickar på en länk. Formulera därför dina länk­texter så att det framgår. Du kan till exempel tänka på länken som en etikett eller skylt till mål­sidan och det innehåll som finns där. Det allra tydligaste är förstås om du kan formulera länk­texten exakt som huvudrubriken på sidan – då känner användarna snabbt igen sig.

Tänk också på att vara specifik. Länk­texten säger mer om du skriver ”Så mycket kan du låna” i stället för bara ”Lån”. Ganska ofta kan man göra saker på målsidan, och då ger ”Fyll i blanketten här” mer information än ”Gå vidare”.

Ta bort onödiga ord i länktexten

I regel vet användare vad det innebär att klicka på en länk, det vill säga att man kommer vidare. Därför är det oftast onödigt med formuleringar som ”Klicka här för att läsa mer om …”. I stället kan du hålla dig till rubriken på målsidan. Låt oss illustrera det med ett litet tanke­experiment.

Tänk dig att du är i en korridor med dörrar. På dörrarna sitter det skyltar som ska hjälpa dig att hitta rätt:

  • ”Öppna här om du vill komma till köket”
  • ”Dra ner handtaget för att komma till biblioteket”
    .

Nog hade det räckt att skriva ”Kök” eller ”Bibliotek”? Du behöver inte vara riktigt så kortfattad i dina länk­texter, men grundprincipen gäller: stryk ord som inte tillför något.

Säg hej då till länkar som ”Klicka här” och ”Läs mer”

Skriv aldrig bara ”Klicka här” eller ”Läs mer” som länk­text. Sådana länk­texter ger ingen vägledning alls till användaren. Dessutom kan de skapa rejäla problem för personer som får webben uppläst via olika hjälpmedel.

Det här gäller till exempel om du har en synnedsättning och använder skärm­läsare. Du vill ta dig vidare, och för att få en överblick över dina alternativ väljer du att få sidans länkar upplästa. Men allt du har att välja på är olika varianter av ”klicka här”, ”läs mer”, ”här” och ”länk till mer information”. Hur ska du då veta vilken länk som leder vart?

Sammanfattningsvis: Formulera tydliga länktexter som talar om vart länken leder. Då underlättar du för dina användare och hjälper dem att hitta rätt.

Bygg på kunskaperna om webbskrivande

Vill du och dina kollegor lära er mer om att skriva tydliga webbtexter? Beställ en kurs i att skriva för webben! Vi skräddarsyr upplägget efter era önskemål och behov.