Tre tips för ett trovärdigare tal

Har du blivit ombedd att hålla tal på national­dagen? Är du kanske rädd att tappa publikens intresse? Här får du tre tips om hur ditt tal kan bli bättre och mer trovärdigt.

Inled på ett oväntat sätt

Istället för en fras av typen ”Jag är ju ingen talare …” eller ”Äh … Jag har blivit ombedd att …”, så bör du börja ditt tal på ett oväntat eller rentav provokativt sätt. Till exempel, utan någon annan inledning: ”Sverige är stort nog för 15 miljoner människor!”. Med ett uttalande av det slaget fångar du direkt publikens intresse. Sedan bör du förstås utveckla ditt resonemang på ett sätt som förklarar den första oväntade meningen, i det här fallet till exempel genom att tala positivt om Sveriges möjligheter att ta emot asyl­flyktingar.

Poängen är alltså att redan från början väcka lyssnarnas intresse – få dem att fokusera på dig och det du har att säga.

Få publiken att uppleva det du säger

Ett sätt att behålla publikens intresse är att beskriva scener och händelser på ett sådant sätt att lyssnaren tycker sig uppleva dem med sina egna sinnen. Inom retoriken kallas detta för evidentia, då du ger din text kött och blod. Du vädjar till lyssnarnas känslor snarare än till deras logik och rationalitet, och har därför större möjlighet att nå fram till dem.

”Jag träffade en ung man som heter Fazal i förra veckan på ett flykting­boende. Han kommer från Afghanistan, han är sexton år och han höll i sin hand ett brev som just hade kull­kastat alla hans drömmar, alla hans framtids­planer. Det var ett enkelt vitt kuvert med Migrations­verkets logga, ett enkelt brev med ett enkelt budskap: Du ska utvisas. Han kramade brevet krampaktigt i sin vänstra hand; den högra handen höll han mot sitt ansikte för att ingen skulle se den ström av långsamma tårar som föll längs hans kind.”

Här är poängen att beskriva någonting så detaljerat och ingående att lyssnaren tycker sig uppleva det själv.

Avsluta med en retorisk fråga som publiken får ta med sig

Avsluta gärna ditt tal med en så kallad retorisk fråga. Det är egentligen en fråga som inte kräver något svar eller som talaren själv besvarar. Men använder man en sådan fråga som avslutning på ett tal, så blir det en fråga som åhöraren får ta med sig och själv söka svaret på. ”Jag frågar er till sist: Kan vi vara stolta över hur vi i Sverige behandlar asyl­sökande? Se er omkring, öppna era hjärtan och svara själva på den frågan!”

Poängen här är att talaren inte skriver lyssnaren på näsan om vad talets budskap är. Det får lyssnaren själv formulera.

Så de tre tipsen är:

  • Inled på ett oväntat sätt så fångar du publiken.
  • Ge kött och blod åt talets innehåll så väcker du lyssnarnas känslor.
  • Avsluta med en fråga. Lyssnaren kommer att bära med sig frågan efter talet och själv besvara den.
    .

Mats Hydbom, din person­liga retorik­rådgivare

 

Mats Hydbom föreläser om muntlig kommunikation och retorik.

Gå en kurs i praktisk retorik

Vill du och dina kollegor bli bättre på att tala inför andra? Beställ kursen Presentera professionellt, så lär vi er fler retoriska knep som engagerar lyssnarna.

Kontakta oss