Tråkiga presentationer – helt i onödan

Alla har vi varit med om dem: Tråkiga presentationer och genomgångar där presentatören med entonig röst mässat sig igenom oändliga Powerpointbilder.

Vänd mot duken läser presentatören det som står på bilden. Eller pratar om annat samtidigt som publiken försöker läsa på bilderna. Ofta är det långa texter i liten stil – samtliga uppställda som punktlistor – som åhörarna längst bak i lokalen inte ens kan se. Eller höra, för den delen, eftersom presentatören talar vänd bort från publiken.

– Frågor på det? Ingen orkar eller vågar fråga. Då kan det ju ta ännu längre tid!

För säkerhets skull har presentatören delat ut åhörarkopior av sina bilder i förväg, så att åhörarna kan sitta och läsa i dessa. Gärna med ett förstoringsglas, eftersom bokstäverna i åhörarkopian är så små att de knappt är läsbara. Presentatören talar nu väldigt fort eftersom tiden börjar rinna iväg och det fortfarande är 26 bilder kvar som måste visas. Några av bilderna är detaljerade diagram med mycket siffror, tredimensionella staplar och text. Det är ju så mycket viktigt som presentatören vill förmedla, och allt måste ju hinnas med!

Känns det igen? Hur många värdefulla timmar av våra liv har vi inte kastat bort på sådant? Tänk om människor som presenterar kunde ta till sig bara tre enkla tips, så mycket bättre det skulle bli!

1. Bestäm syftet med din presentation och vilka dina (max) tre huvudbudskap är.

Försök inte säga allt, det fungerar aldrig. Formulera dina huvudbudskap i korta, kärnfulla meningar och ha dem framför dig när du skapar din presentation. Ställ dig själv frågan: Om åhörarna bara kommer ihåg en enda sak från min presentation, vad vill jag då att det ska vara? Det budskapet måste lyftas fram ordentligt.

2. Lägg upp presentationen med åhörarna i fokus.

Vad har de för förväntningar, attityder, förkunskaper och motivation? Vad har de för nytta av att höra på dig? Vad vill du att de ska kunna, tycka och kanske göra efter att ha hört din presentation? Åhörarna hör och minns bara det som de har nytta av.

3. Planera inte din presentation i Powerpoint eller något annat presentationsprogram.

Risken är stor att du blir låst i formatet och slav under tekniken. Stäng av datorn och använd blädderblock och penna istället. Skissa och rita. Tänk på syftet med din presentation och spåna fram idéer kring hur du bäst ska nå din publik vid just detta tillfälle. Använd bilder och andra hjälpmedel bara när de verkligen förtydligar, konkretiserar och förstärker dina budskap.

Den dag världens presentatörer inser att det är de själva och inte Powerpointbilderna som är presentationen, så är mycket vunnet. Den dag alla talare hittar B-tangenten som i Powerpoint släcker bilden och flyttar publikens fokus till talaren, så börjar det bli intressant. Den dag presentatörerna alltid planerar och genomför sina presentationer med åhörarna i fokus, så kommer vi att längta till nästa presentation.

Mats Hydbom, din personliga presentationsrådgivare