Femstegsmodellen

Vi arbetar enligt en femstegsmodell för långsiktigt språkarbete, som är framtagen av vår medarbetare Susanne Blomkvist. Femstegsmodellen bygger på lean, som används av många företag och myndigheter för att införa förbättringar i verksamheten. Syftet med femstegsmodellen är att bygga in kvalitet tidigt i alla arbetsprocesser genom att arbeta med ständiga förbättringar, och det är alltid mottagarens behov som styr vilka förbättringar vi gör.

De fem stegen i korthet

Steg 1. Tänk långsiktigt
Förankra det långsiktiga tänkandet i organisationen.

Steg 2. Kartlägg
Gör en kartläggning av kommunikationen, av processer och av alla aktörer som är inblandade både i det dagliga arbetet och i hanteringen runt omkring.

Steg 3. Eliminera slöseri
Identifiera och eliminera slöseri i alla arbetsprocesser.

Steg 4. Respektera och utmana medarbetare och partner
Skapa strukturer som motiverar medarbetarna. Förankra ditt arbete på alla nivåer, både hos dem som fattar besluten och hos dem som påverkas i sitt arbete.

Steg 5. Arbeta med ständiga förbättringar och ständigt lärande
Skapa de förutsättningar som behövs för att organisationen ska kunna förvalta ditt arbete och hela tiden förbättra kvaliteten på kommunikationen.

pdcahjul

Ständiga förbättringar

Att arbeta med ständiga förbättringar innefattar hela den process där du gör värdehöjande förbättringar, hur små de än är, för att få bort allt slöseri som ökar kostnader utan att tillföra värde. Själva arbetet med ständiga förbättringar baserar vi på en process som brukar kallas Demings hjul.

  1. Planera – identifiera och analysera problem och föreslå en lösning.
  2. Genomför – genomför åtgärderna.
  3. Utvärdera – utvärdera lösningen.
  4. Standardisera och förbättra – implementera lösningen.

Läs mer och fördjupa dig i Susanne Blomkvists bok Lean för effektiv kommunikation.

Lean för effektiv kommunikation

Back to top