Textgranskning och redigering

I våra textgransknings- och redigeringstjänster ingår alltid en förberedande analys av kommunikationssituationen och mottagargruppen. Och så bestämmer vi naturligtvis tillsammans med dig på vilken nivå vi ska behandla texten. Med vårt stöd blir det lätt för dig att avgöra vilka förkunskaper du kan förvänta dig av läsaren, sedan gör vi resten.

Vi granskar språket och begripligheten och föreslår förbättringar, oavsett sakområde och texttyp. När vi är klara är texten tydlig och pedagogisk. Vi levererar antingen på papper eller digitalt.

Vi arbetar med alla ämnesområden och alla texttyper. Oavsett hur komplext ämnet är finns det alltid ett sätt att uttrycka det på enkel och begriplig svenska.

Bestäm nivå på textgranskningen

Textgranskning eller redigering kan betyda olika saker för olika beställare. Därför har vi slagit fast fyra olika nivåer i våra granskningstjänster, som vi har som utgångsläge i diskussionerna med dig som kund. Så här ser våra nivåer ut:

 1. Korrekturläsning, det vill säga kontroll av stavning, böjning, avstavning, kommatering, meningsbyggnad – till exempel syftningsfel, konsekvens i ordval, sidhänvisningar, etc.
 2. Vi anpassar texten till läsarna och syftet. Vi kontrollerar också att resonemangen och formuleringarna är begripliga. Vi ställer oss följande frågor om texten:
  a) Är ordvalet lämpligt?
  b) Är meningsbyggnaden tillräckligt tydlig?
  c) Är stilen och tonen rätt?
  d) Är sambandet och sammanhanget klart?
 3. Utöver kontrollerna i nivå 2 ändrar vi även disposition, textens form och rubriker om det behövs. Vi kommer med underbyggda ändringsförslag som du får ta ställning till.
 4. Mycket omfattande bearbetning av texten för exempelvis en helt ny läsgrupp eller ett nytt syfte.

 

Före och efter – exempel på textbearbetning på nivå 4

 • Juristsvenska
  Fastighetsinnehavare skall se till att väg till behållare är hårdgjord samt hålls i ett sådant skick att den är lättframkomlig för de hämtningsfordon som används i området.
 • Klarspråk
  Du ansvarar själv för att asfaltera vägen fram till soptunnan. Du måste också underhålla vägen så att den är lättframkomlig för områdets sopbilar.

Alla våra tjänster är utvecklade utifrån vår femstegsmodell som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.
Läs mer om Språkkonsulternas femstegsmodell

Back to top