Språkprojekt

Det finns många vinster med att genomföra ett språkprojekt i organisationen. Resultatet blir en enhetlig ton i era texter, effektivare skrivsätt och nöjdare läsare. För att inte tala om den personliga utvecklingen hos medarbetarna. Det är ju så kul att diskutera språk!

Vid det här laget har vi gedigen erfarenhet av språkprojekt, både från myndigheter, länsstyrelser och privata företag. Vi etablerar klarspråksvisionen i hela organisationen och utvecklar medarbetarnas förmåga att uttrycka sig klart och tydligt. Vi planerar, ger riktlinjer, förankrar, utbildar och utvärderar så att språkarbetet blir långsiktigt. Ofta använder vi Språkrådets Klarspråkstest när vi mäter och följer upp insatserna.

Det här kan ingå i våra projekt:

  • kommunikationsanalyser
  • begriplighetstest enligt Klarspråkstestet
  • seminarier för ledningsgruppen
  • kurser för olika yrkeskategorier
  • skrivregler och språkliga riktlinjer
  • språkspalter
  • självstudieprogram och skrivstöd för intranätet
  • mallar och andra verktyg.
    .

Men ingen organisation är den andra lik och det finns många vägar att gå. Du kan läsa exempel på lyckade projekt på sidan Så gjorde andra.

Alla våra tjänster är utvecklade utifrån vår femstegsmodell som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.

Språkkonsulternas femstegsmodell

Back to top