Språklig profil – företagets röst i praktiken

Språklig profilHur kommunicerar dina medarbetare företagets värdegrund och varumärke? Vilka ord väljer de och vilket tonläge använder de? Språket är avgörande för vilket intryck ditt företag gör på omvärlden. En språklig profil kompletterar den grafiska profilen så att språket i företagets skrivna och muntliga kommunikation speglar värdegrunden  i kommunikationspolicyn. Dina medarbetare kan kommunicera på många olika sätt och det finns många skäl att styra språket och rösten i en samlad språklig profil:

Trovärdighet – Om värdegrunden och kommunikationspolicyn beskriver till exempel flexibilitet och dialog är det inte trovärdigt om era brev har en stram och auktoritär ton.

Identitet – Om kommunikationspolicyn föreskriver kommunikation som genomsyras av respekt måste det synas i den språkliga identiteten.

Enhetlighet – Om alla på företaget har en samlad ton och använder samma ord för samma sak blir kommunikationen enklare för alla.

En språklig profil kan kombineras med vårt tilläggsprogram Ordkorren.

Ladda ner produktblad om Språklig profil
(pdf)

Alla våra tjänster är utvecklade utifrån vår femstegsmodell som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.
Läs mer om Språkkonsulternas femstegsmodell

Back to top