Språkgranskning och textredigering

När vi språkgranskar och redigerar texter ingår det alltid en förberedande analys av syftet och mottagaren. Vi bestämmer tillsammans med dig på vilken nivå vi ska behandla texten: från korrektur­läsning och språk­granskning till mer omfattande text­redigering.

Vad gör vi när vi språkgranskar?

En språkgranskning innebär att vi granskar hur enkelt, begripligt och korrekt språket är. Vi föreslår förbättringar utifrån textens syfte och mottagare. Dessutom kontrollerar vi att texten följer de skriv­regler och rikt­linjer som gäller. När vi är klara är texten korrekt, tydlig och mer pedagogisk.

Vill du ha ett sista par hökögon på din text innan publicering? Låt oss korrektur­läsa texten med rutinerad blick. Vi ser till att texten är fri från stavfel och grammatiska missar. Det passar till exempel bra när många skribenter har varit inblandade, eller när du har arbetat med en text under lång tid.

Vi arbetar med alla ämnes­områden och text­typer. Oavsett hur komplext ämnet är finns det alltid ett sätt att uttrycka det på enklare och mer begriplig svenska.

Kontakta oss för att beställa

Vill du beställa språk­granskning, korrektur­läsning eller redigering? Eller har du några frågor om tjänsten? Hör av dig till oss, så hjälper vi dig.

Våra kontaktuppgifter

 

Behovet avgör hur grundligt vi granskar texten

Språkgranskning, korrektur­läsning, text­granskning och redigering – orden kan betyda olika saker för olika beställare. Därför utgår vi från de fyra nivåer av granskning som är vanliga i branschen. Nivåerna hjälper oss att anpassa uppdraget efter dina behov som kund.

Så här ser nivåerna ut:

 • Nivå 1 – Korrekturläsning
  När vi korrektur­läser kontrollerar vi stavning, böjning, av­stavning, komma­tering och menings­byggnad. Vi fångar upp syftnings­fel och inkonsekvens i ordval, och kan även kontrollera sid­hän­visningar.

 • Nivå 2 – Språkgranskning
  På den här nivån anpassar vi texten till mottagarna och syftet. Vi kontrollerar också att resonemangen och formuleringarna är begripliga.

  Under arbetets gång ställer vi oss följande frågor om texten:

  • Är ordvalet lämpligt för mottagarna?
  • Är meningsbyggnaden tillräckligt tydlig?
  • Är stilen och tonen rätt för sammanhanget?
  • Är sambandet och sammanhanget klart?

  Vi avslutar med att korrektur­läsa texten, så att språket följer skriv­reglerna.

  Språkgranskning med pedagogisk vägledning

 • Nivå 3 – Lättare redigering
  Nivå 3 innebär en djupgående bearbetning av din text. Utöver kontrollerna i nivå 2 ändrar vi även textens struktur, disposition och form om det behövs. Det kan till exempel innebära att vi flyttar på stycken, lägger till vägledande under­rubriker och ger texten en tydlig röd tråd.

  Vi avslutar med att korrektur­läsa texten.

  Språkgranskning med pedagogisk vägledning

 • Nivå 4 – Större omarbetning
  Nivå 4 innebär en mycket omfattande bearbetning av texten, till exempel för en helt ny läsar­grupp eller ett nytt syfte. Ibland kan det innebära att skriva en helt ny text utifrån ett underlag.

  Tillsammans med dig går vi igenom vilket syfte texten har och vilken mottagare den är tänkt för. Sedan kan du lämna resten till oss. Vi strukturerar, skriver om, formger och ser till att texten blir vårdad, enkel och begriplig.

  Exempel på omfattande textredigering:

 

Konkret återkoppling och skrivtips för framtiden

Med vår hjälp får du ordning på såväl din text som dina tankar. När du får texten språkgranskad ingår det även personlig återkoppling – både direkt i dokumentet och i en kort rapport. I rapporten redogör vi för våra ställnings­taganden, och du får tips på sådant som du bör tänka på i ditt skrivande framöver.

Få texten granskad digitalt eller på papper

Vi granskar och levererar de flesta texter digitalt. Då arbetar vi med funktionen Spåra ändringar i Word, så att du kan se exakt vad vi har redigerat. Det gör det dessutom enkelt att välja vilka ändringar du vill acceptera.

Du kan även välja att få texten granskad och levererad på papper.
.

Före och efter – exempel på språkgranskning

Här ser du ett exempel på resultatet av en språkgranskning på nivå 2.

Juristsvenska:
Fastighetsinnehavare skall se till att väg till behållare är hårdgjord samt hålls i ett sådant skick att den är lätt­framkomlig för de hämtnings­fordon som används i området.

Klarspråk:
Du ansvarar själv för att asfaltera vägen fram till soptunnan. Du måste också underhålla vägen så att den är lätt­framkomlig för områdets sopbilar.

Vill du veta mer om språkgranskning? Mejla info@sprakkonsulterna.se eller ring oss på 08‑650 47 40.

Back to top