Skribent och copywriter

Goda texter skrivna av professionella skribenter är det som skiljer kvalitetsföretaget från andra. Anlita Språkkonsulterna när du behöver en välskriven webbtext, en begriplig manual eller ett säljande nyhetsbrev.

Vi låter texten nå fram till rätt målgrupp och ser till att den får rätt effekt. Ska den stärka relationen, sälja produkten eller locka till nyfikenhet? Oavsett syftet hjälper vi ditt företag att framstå som trovärdigt och kunnigt i konkurrensen om kunderna.

Vi har erfarenhet att arbeta med de flesta texttyper, bland annat dessa:

  • Webbtexter och webbpresentationer
  • Produktbeskrivningar
  • Säljbroschyrer och reklamtexter
  • Kundkommunikation
  • Nyhetsbrev
  • Artiklar och reportage
  • Pressreleaser
  • Speakertexter
  • Utställningstexter

 

Jämställda texter

Många av arbetslivets texter har en stor och varierad mottagargrupp. Därför är det viktigt att inte utesluta grupper av människor eller att framhäva andra. Vi hjälper din organisation att skriva texter som inkluderar alla i samhället. Då känner sig alla berörda av det du har att säga!

Läs vårt produktblad om Jämställda texter (pdf)

Lättlästa texter

Vi har alltid begripligheten som ledstjärna när vi skriver texter. Och ibland behöver texten vara extra lättläst för att den ska kunna läsas av personer med någon form av läshinder.

Läs mer om Lättläst för alla

Back to top