Vi älskar att skriva!

Vi arbetar med texter på både längden och tvären, men många av våra konsulter trivs allra bäst när de får släppa loss det kreativa och skriva texter från början. Här ser du några av strängarna på våra lyror.

Alla våra tjänster är utvecklade utifrån vår femstegsmodell som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.
Läs mer om Språkkonsulternas femstegsmodell

Skribent och copywriter

Skribent och copy­writer

Det är skillnad på texter och texter! Dina kunder märker när texten gör ett professionellt intryck och när den känns amatör­mässig. Hos oss får du alltid kvali­ficerad hjälp av en exami­nerad språk­konsult. Vi har erfarenhet av att arbeta med de flesta text­typer, bland annat webb­texter och nyhets­brev.
› Skribent och copywriter
 

Lättläst

Lättlästa texter är särskilt enkla texter som passar för breda mål­grupper och för personer med läs­svårigheter. Genom att skriva lätt­läst kan du nå fram till fler med ditt budskap. Vi hjälper dig gärna att ta fram till­gänglig information som är anpassad för mottagarens behov.
› Lättläst

Brevmallar

När brevmallarna på företaget är upp­daterade och fyller sin funktion blir de ett oslag­bart verktyg för effek­tivitet i verksam­heten. Vi ser till att de är väl­struk­turerade, att språket är lätt­begripligt och att de har mottagarens pers­pektiv.
› Brevmallar

Har du ett undertryckt språkbehov?

Vill du veta mer om någon av våra tjänster? Eller vill du bara prata lite om språk och kommunikation? Hör av dig till oss! Vi hjälper dig att hitta rätt.
Kontakta oss
Back to top