Så gjorde andra – exempel på språkprojekt

Vi gör gärna mer än en sak i taget. När allt kommer omkring blir resultatet alltid bättre med en mer omfattande insats. Här kan du läsa om språkprojekt som vi ansvarat för eller deltagit i.

Alla våra tjänster är utvecklade utifrån vår femstegsmodell som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.
Läs mer om Språkkonsulternas femstegsmodell

Brevmallar

brevmallar

Handläggarna på supporten satt fast i dåliga mallar.

I handläggarnas arbetsprocess ingick att i varje ärende skicka ett brev till kunden som bekräftade vad de kommit överens om. Handläggarna utgick från olika brevmallar beroende på vad ärendet gällde. Men många kunder återkom med frågor efter att de hade fått bekräftelsebreven. Vår analys visade att det fanns problem på två nivåer: dels behövde brevmallarnas språk förbättras, dels behövde vi hitta ett sätt att motivera handläggarna att i varje ärende göra de små anpassningar som behövs för att kunderna ska få rätt information och förstå hur de ska gå vidare. Vi gjorde en ordentlig genomgång av brevmallarna. Därefter tog vi fram en plan för hur handläggarna skulle få träning i att anpassa brevmallarna efter varje kund. I träningen ingick också att hela tiden förbättra brevmallarna.
Läs mer om de tjänster som ingick i projektet:
› Skrivcoachning (pdf)
› Mallpaketet (pdf)
› Skrivtjänst och copywriting
Kundtjänst
sprakkonsulterna-kurser

Krångliga brev genererade för många samtal till företagets kundtjänst.

Företaget skickade ut många brev till sina kunder. Men eftersom företaget har ganska komplexa produkter var det ofta svårt att presentera informationen i breven så att kunderna förstod. Det genererade många frågor till kundtjänst. Syftet med projektet var att minska andelen triviala ärenden till kundtjänst. Vi gjorde först en analys av företagets texter för att få en bild av vad som fungerade bra och vilka problem som fanns med breven. Med analysen som grund höll vi en utbildning med samtliga brevansvariga och övriga personer som påverkar texternas utformning, till exempel kommunikatörer, produktspecialister och jurister. För att utbildningen skulle få effekt på lång sikt var det nödvändigt att fortsätta arbetet med att utveckla texterna inom företaget efter utbildningen. Vi tog fram rutiner där de inblandade regelbundet träffas och diskuterar vilka förbättringar som behövs i de olika breven och vilka standarder som ska gälla på företaget.
Läs mer om de tjänster som ingick i projektet:
› Kundtjänstpaketet (pdf)
› Kurser
› Textgranskning och redigering  
Språklagen i praktiken
Språklagen

Myndigheten fick kritik för abstrakt språk

En myndighet med ca 60 anställda ville förbättra språket i sina texter. Myndighetens verksamhet är komplex och tjänstemännens språk var mycket svårtillgängligt och abstrakt. Under nästan två år arbetade vi målmedvetet för att förbättra språket - vi tog fram en skrivguide och språklig profil, vi utbildade, missionerade för klarspråksvisionen och vi tog fram en specialversion av Ordkorren så att skribenterna blir ständigt påminda om att undvika de abstrakta orden.
Läs mer om det tjänster som ingick i projektet:
› Språklig profil
› Skrivkurser
› Ordkorren
Back to top