Kurs: Rapporter och utredningar som ger besked

Många rapporter hamnar, trots allt arbete, i skriv­bords­­lådan eller direkt i pappers­­insamlingen. Den här kursen ger deltagarna verktyg att skriva rapporter som verkligen blir lästa och uppskattade. Vi lär ut knepen som gör att skriv­arbetet går smidigt och att resultatet blir lätt att läsa och förstå.

Målet med kursen

Under kursen lär vi ut en effektiv metod för att skriva rapporter som mottagarna upp­skattar och förstår. Eftersom kursen kommer deltagarna att kunna presentera fakta och resultat på ett intressant och läsvärt sätt, vilket spar tid för både skribenten och för läsaren.

Vem passar kursen för?

Kursen passar alla som skriver rapporter i sitt arbete och vill utvecklas som skribenter och stilister. Det krävs inga för­­kunskaper.

En utbildning i två steg

Att skriva en rapport är en process, som ofta sträcker sig över ganska lång tid. Därför är kursen uppdelad i två steg.

I första steget träffas hela gruppen och vi går tillsammans igenom rapportens formalia, disposition och den språkliga utformningen.

I andra steget åter­kommer varje deltagare med ett eget projekt och får individuell coachning och åter­­koppling av kurs­­ledaren.

Ur programmet

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och övningar. Bland annat går vi igenom

  • syftet med rapporten
  • rapportens avsändare och mottagare
  • den viktiga samman­­fattningen
  • en tydlig och pedagogisk struktur
  • vem som gör vad i texten
  • tabeller, diagram och figurer
  • hur språk och stil lyfter fram resultat.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top