Rådgivning och strategi

Behöver du ta ett helhetsgrepp om kommunikationen i din verksamhet? Eller vill du få expertstöd i ett projekt? Det kan vi hjälpa dig med. Vi är examinerade språkkonsulter, kommunikationsstrateger, redaktörer, skribenter och språkvårdare. Med vår samlade kompetens kan vi ge råd och strategiskt stöd på flera olika sätt.

Kontakta oss om du vill bolla idéer

Det är inte alltid helt lätt att veta vad ens organisation behöver. Ring till oss på 08‑650 47 40, så kan vi vara ditt bollplank när du spånar tankar! Du kan också mejla till oss på info@sprakkonsulterna.se om du vill ställa frågor eller be om en offert.

Rådgivning och strategi

Klarspråksprojekt

Under ett språkprojekt sprider vi kunskap om klarspråk i din organisation. Vi planerar, analyserar, utbildar och förankrar. Resultatet blir en enhetlig ton i organisationens texter, ett effektivare skrivsätt och nöjdare läsare.
› Klarspråksprojekt

Webbprojekt

Ska din organisation ta fram en ny webbplats, e-tjänst eller app? Då behöver den innehåll i form av tydliga texter. Våra språkkonsulter och UX-skribenter stärker ditt team och skriver texter som hjälper användaren att göra rätt.
› Kontakta oss för en offert

Språklig profil

Hur kommunicerar dina medarbetare företagets värdegrund och varumärke? En språklig profil kompletterar den grafiska profilen så att språket i företagets texter speglar värdegrunden  i kommunikationspolicyn. När den språkliga profilen är klar ger vi handfasta verktyg till medarbetarna att åstadkomma rösten och språket.
› Språklig profil

Hyr en språkkonsult

Är det mycket att göra på jobbet? Låt någon av våra kvalificerade språk­konsulter täcka upp vid sjukdomar, föräldra­ledigheter, tillfälliga arbets­toppar och vakanser. Vi kan också vara en resurs när ditt företag är i tillväxtfasen eller ska genomföra ett tidsbegränsat projekt.
› Hyr en språkkonsult  

Skrivtesta i rekryteringen

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till det sista steget i rekryteringen. Språkkonsulterna gör skräddarsydda test så att du kan mäta kandidaternas förmåga att skriva och formulera de texter som förekommer mest på ditt företag.
› Skrivtesta i rekryteringen

Strategi för kommunikationen

Ibland räcker det inte med enstaka kurser och språkgranskningar, utan det krävs ett större grepp om kommunikationen. Då har vi det strategiska tänket som ni behöver. Vi analyserar hur kommunikationen fungerar och tar fram en strategi för att nå dit ni vill.
› Kontakta oss för en offert

Har du ett undertryckt språkbehov?

Vill du veta mer om någon av våra tjänster? Eller vill du bara prata lite om språk och kommunikation? Hör av dig till oss! Vi hjälper dig att hitta rätt.
Kontakta oss
Back to top