Översättningar

Våra översättningar håller hög kvalitet. Vi översätter och lokaliserar texten helt och hållet, och skriver goda idiomatiska texter – ingen svengelska här inte. Därefter tar textgranskaren över och granskar texten ur ett redaktionellt, språkligt och pedagogiskt perspektiv. Alla våra översättare har målspråket som sitt modersmål.

Alla våra tjänster är utvecklade utifrån vår femstegsmodell som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.
Läs mer om Språkkonsulternas femstegsmodell

Vi är snabba

Normalt kan vi påbörja ett översättningsuppdrag inom en vecka från det att du beställer. Sedan håller vi ett tempo på cirka 10 A4-sidor per dag, beroende på ämnesområdet. På så sätt kan du alltid uppskatta hur snabbt du kan få leverans från oss.

Våra språk

Vi översätter från svenska till  engelska och från engelska till svenska. Vi kan också förmedla kontakter i andra språk och språkriktningar. Hör av dig med en fråga.

Back to top