Vi älskar att tala!

Det planerade muntliga språket är en viktig och naturlig del av varje organisations strategiska kommunikation. Rätt planerat och rätt använt är det muntliga språket en framgångsfaktor och en konkurrensfördel. Här finns stora fördelar och viktiga vinster att göra!

Vi på Språkkonsulterna ser sammanhangen och har koll på hur det talade språket blir en framgångsfaktor och en konkurrensfördel för din organisation. Här ser du ett axplock av våra tjänster inom muntlig kommunikation. Men det är klart att vi kan göra mer så!

Låter det intressant? Ring oss på 08–650 47 40, så berättar vi mer!

Muntlig kommunikation 

sprakkonsulterna-språklig profil

Språklig profil

En språklig profil kompletterar den grafiska profilen och säkerställer att er muntliga och skriftliga kommunikation samverkar och samstämt speglar ert varumärke. Så att alla delar av kommunikationen samverkar. Ni når lättare och bättre era kommunikationsmål och därmed era verksamhetsmål.
› Språklig profil (pdf) 
sprakkonsulterna-kurser

Effektiv telefonkommunikation

Vi utbildar personer som använder telefonen som främsta redskap i kommunikationen. Det kan vara medarbetare i en rådgivning, en kundtjänst eller en säljkår. Eller medarbetare som helt enkelt använder telefonen mycket i sitt dagliga arbete.
sprakkonsulterna-teknikdokumentation

Språktest

I dag använder man ofta skrivprov vid rekrytering. På samma sätt kan man pröva kandidaternas förmåga att uttrycka sig i tal. Vi kan bedöma och beskriva kandidaternas styrkor och svagheter vad gäller personlig framtoning, kreativitet, struktur, språk, kroppsspråk, säkerhet m.m.
rosttjanst

Presentera professionellt

En kurs i praktisk retorik där deltagarna får lära sig att tala ledigt och att presentera på ett professionellt sätt. Vi utgår från klassiska retoriska grepp och anpassar dem efter moderna förutsättningar och den senaste tekniken.
› Presentera professionellt (pdf)
Back to top