Muntlig kommunikation

Vill du och dina kollegor bli bättre på att prata med kunder i telefon? Behöver ni träna på att hålla presentationer, eller vill ni kanske anlita en moderator? Hör av er till oss! Våra experter inom presentations­teknik, röst­coachning och retorik hjälper er att nå fram till lyssnaren.

Här ser du ett axplock av våra tjänster inom muntlig kommunikation. Är du på jakt efter något särskilt? Säg till, så skräddarsyr vi en lösning för just din arbetsplats.

Kontakta oss

Retorikexperten Mats Hydbom föreläser om muntlig kommunikation och retorik.

Muntlig kommunikation

Språklig profil

En språk­lig profil komplet­terar den grafiska pro­filen och säker­ställer att er munt­liga och skrift­liga kommuni­kation sam­verkar och speglar ert varu­märke. Så att alla delar av kommu­nikationen stämmer överens. Ni når lättare era kommuni­kations­mål och därmed era verk­samhets­mål.
› Språklig profil 

Tala effektivt i telefon

Vi utbildar personer som använder tele­fonen som främsta redskap i kommuni­ka­tionen. Det kan vara med­arbetare i en råd­giv­ning, en kund­tjänst eller en sälj­kår. Eller anställda som helt enkelt använder telefonen mycket i sitt dag­liga arbete.
› Kontakta oss för en offert

Språktest

I dag använder man ofta skrivprov vid rekrytering. På samma sätt kan man pröva kandidaternas förmåga att uttrycka sig i tal. Vi kan bedöma och beskriva kandidaternas styrkor och svagheter vad gäller personlig framtoning, kreativitet, struktur, språk, kroppsspråk, säkerhet med mera.
› Kontakta oss för en offert

Presentera professionellt

En kurs i praktisk retorik där deltagarna får lära sig att tala ledigt och att presen­tera på ett professionellt sätt. Vi utgår från klassiska retoriska grepp och anpassar dem efter moderna förut­sätt­ningar och den senaste tekniken. Kursen passar för anställda som ofta talar inför folk.
› Presentera professionellt

Rösttjänst

Ska du ta fram en reklam­film, radio­reklam eller en företags­presentation för webben? Eller har du andra kanaler där en trovärdig speaker­röst är en viktig del? Vi kan hjälpa till även med det. Hör av dig till oss och berätta mer om uppdraget, så tar vi fram ett skräddar­sytt upp­lägg.
› Kontakta oss för en offert

Moderator och konferencier

Dags för konferens? Med en moderator eller konferencier från Språkkonsulterna får ni en rutinerad och engagerad kommunikationsexpert som håller i trådarna. Vi ser till att allt fungerar från start till mål samt knyter ihop delarna och helheten på ett professionellt sätt.
› Kontakta oss för en offert
Back to top