Lättläst – nå fler med enkla texter

Har din organisation som mål att skriva mer tillgängliga texter? Vill du nå fram till målgrupper som har svårt för att läsa? Då kan lättlästa texter vara lösningen. Det är texter som är särskilt anpassade för personer som har svårt för att läsa.

Vad är lättläst?

Det man i allmänhet menar med lättläst text är

 • enkelt innehåll
 • enkla och korta meningar
 • enkla ord
 • enkel form.
  .

För att skriva lättlästa texter undviker vi språkliga drag som gör en text svårtolkad. Vi utgår då från hur läsprocessen hos de allra flesta människor ser ut. Exakt vad som är lättläst beror dock också på vem det är som läser.

Vem passar lättläst för?

Det finns många som kan behöva texter som är lätta att läsa. Här är några exempel:

 • personer med dyslexi eller andra lässvårigheter
 • äldre personer
 • personer med svenska som andraspråk
 • läsovana och barn
 • personer med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd
 • personer med koncentrationssvårigheter
 • personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
  .

Dessa målgrupper har helt olika förutsättningar och behov, och det kräver olika typer av anpassningar i texten.

Hör av dig, så berättar vi mer

Vill du arbeta mer med lättläst? Kontakta oss, så kan vi svara på frågor och ta fram en offert. Du når oss på 08-650 47 40 och på info@sprakkonsulterna.se.

Skriv till oss

 

Så här arbetar vi med lättläst

Vi kan arbeta med lättläst på flera sätt. Oftast bearbetar vi redan befintliga texter till en lättläst version, men vi kan lika gärna skriva en helt ny text utifrån underlag och intervjuer.

 • Vi ser till att strukturen är logisk.
 • Vi väljer enkla, vanliga och konkreta ord.
 • Vi skriver enkla meningar och gör meningsbyggnaden okomplicerad.
 • Vi ser till att texten inte är längre än absolut nödvändigt.
 • Vi arbetar med grafiska grepp och ger texten en luftig och lättläst form.
 • Vi föreslår grafiska element som kompletterar texten.
 • Vi kontrollerar att bild och text samspelar på ett tydligt sätt.
  .

Vi fastställer målgrupp och syfte

Innan vi påbörjar uppdraget fastställer vi målgruppen och syftet tillsammans med dig. Det är ett viktigt steg för att vi ska veta vilka trösklar vi ska ta bort och vilket stöd vi ska lägga till.

Lättläst är nämligen ett begrepp som används av många, men hur en lättläst text ser ut i praktiken varierar. Det beror helt på textens avsändare, målgrupp och sammanhang. Därför är det viktigt att alltid tillsammans ringa in

 • vilka personer du vill nå
 • vilket budskap du vill förmedla.
  .

Lär dig att skriva enklare

Du kan få individuell coachning i lättläst, med tips på hur du kan förbättra läsbarheten i just dina texter. Vi ger också kurser i att skriva lättlästa texter.

Språkkonsulternas kurser och föredrag

Back to top