Kurs: Skriva vårdat, enkelt och begripligt

På dagens arbets­platser förväntas alla kunna formulera och utforma effektiva texter. På den här kursen får del­tagarna lära sig hur det går till. Vi går igenom hur man ska ut­trycka sig för att göra sina texter effektiva, begripliga och lätt­lästa, samt vilka regler och standarder som finns för ut­formning av olika dokument.

Målet med kursen

Efter kursen kommer del­tagarna att vara säkrare skribenter. De kommer att ha nya in­falls­vinklar på sitt skrivande och vara mer medvetna om vilka effekter olika stil­grepp har på både texter och läsare. Efter kursen kommer deltagarna att känna till

  • vad som påverkar begripligheten i en text
  • hur man ställer upp och disponerar olika dokument
  • när textens form och uppställning fungerar för läsaren
  • vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning.

Vem passar Skriva vårdat, enkelt och begripligt för?

Kursen passar för alla som skriver mycket i arbetet och vill bli säkrare skribenter. Det krävs inga särskilda för­kunskaper, men man bör vara öppen för enkelhet och tydlighet.

Ur programmet

Vi varvar praktiska övningar med diskussioner och teori­avsnitt. Både övningarna och diskussionerna utgår ifrån er organisations texter. Vi anpassar innehållet utifrån era behov och önskemål, men dessa punkter brukar vara med:

  • Skrivprocessen: skapa, vila, granska
  • Vad gör en text begriplig?
  • Skapa en relation till läsaren
  • Skriv ledigt och begripligt.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top