Kurs: Skriva i sociala medier

Nya medier ställer nya krav på kommunikationen. Hur ska man egentligen skriva för att få besökarnas upp­märksamhet och vilken typ av inlägg genererar störst intresse hos läsarna? I sociala medier är det skrivna ordet allt!

Målet med kursen

Målet med kursen är att ge deltagarna en över­gripande förståelse för olika kanalers funktion och ge dem kunskap om hur de bäst formulerar sig för att nå fram. Deltagarna får lära sig

  • vad som påverkar begripligheten i en text eller ett inlägg
  • hur man bemöter kommentarer och frågor på öppna kanaler
  • hur olika stillägen påverkar relationen
  • vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning.

Vem passar kursen för?

Kursen Skriva i sociala medier passar dem som bloggar eller skriver på Facebook, Wikipedia, Twitter och Linkedin för myndigheter och organisationer, eller som affärsidé. Vi skräddar­syr kursen efter deltagarnas behov.

Ur programmet

Under kursens gång lär vi deltagarna om hur man blir socialt kompetent på sociala medier. Kursen växlar mellan före­läsningar, övningar och diskussioner. Övningarna och diskussionerna utgår ifrån texter från er organisation, så att materialet alltid känns relevant för deltagarna.

Våra kursledare har stor kunskap om och erfarenhet av sociala medier, inte minst eftersom det är Språkkonsulternas eget bokförlag som ligger bakom boken ”Skriva i sociala medier”. Några punkter på agendan:

  • olika mediers olika funktion
  • målgrupper i olika medier
  • skriva långt eller kort?
  • det viktigaste på 280 tecken
  • vett och etikett
  • lämplig stil och ton.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top