Kurs: Skriva lättläst

Att skriva lättläst handlar om att anpassa sin text så att fler kan ta till sig innehållet – även de som har svårt för att läsa. Det kräver därmed extra mycket skärpa och omsorg att skriva lättlästa texter. På den här kursen får del­tagarna lära sig grunderna i att ut­trycka sig så att alla kan förstå och ta till sig budskapet.

Målet med kursen

På kursen Skriva lättläst får del­tagarna lära sig att skriva texter som når ut till en bred allmänhet med vitt skilda förutsättningar. Efter kursen ska ni vara säkrare skribenter och kunna uttrycka er på ett medvetet och pro­fess­ionellt sätt. Ni får lära er att strukturera texter så att de blir lätt­lästa och tydliga för personer med olika behov, till exempel

  • personer med dyslexi
  • andraspråkstalare
  • unga eller gamla
  • personer med olika funktions­nedsättningar.

Vem passar kursen för?

Kursen passar särskilt för dem som skriver till personer med olika läs­hinder. Men den ger också nyttiga och använd­bara kun­skaper till alla som riktar sig till breda mål­­grupper. Precis som enhands­blandaren och timern har spridits till allmänheten efter att de uppfanns för personer med speciella behov, kan lätt­läst språk göra vardagen enklare för alla!

Ur programmet

Under kursen arbetar vi med texter från er organisation. Vi gör övningar, diskuterar och går bland annat igenom detta:

  • Lättläst – vad är det?
  • Skilj på förenklat innehåll och förenklat språk.
  • Vad är ett läshinder?
  • Skriv det viktigaste först.
  • Använd ord som många förstår.
  • Ta hjälp av textens form.

 

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Vill du hellre att vi skriver de lättlästa texterna? Kika på vår skrivtjänst Lättläst.

Back to top