Kurs: Skriva för webben

På webben läser vi på ett annat sätt än på papper. På kursen Skriva för webben får deltagarna lära sig hur de når fram med sitt budskap på webben. Vi pratar om användarens förut­sättningar och beteende, och ger konkreta tips på hur man bäst skriver rubriker, länkar till mer information och ger texten en tydlig form.

Målet med kursen

Efter kursen kommer deltagarna att vara säkrare skribenter med nya kunskaper om hur man skriver effektivt och mottagar­anpassat på webben. Till exempel kommer de ha lärt sig

  • hur de anpassar webbtexter efter läsarens behov
  • hur de utnyttjar utrymmet på både små och stora skärmar
  • vad som påverkar begriplig­heten i en text
  • hur de skapar relation med språket.

 

Vem passar kursen för?

Kursen passar för webb­redaktörer, personer som skriver mycket på organisationens intranät och andra som vill få bättre koll på webb­texter. Det krävs inga för­kunskaper, men man bör vara öppen för ett enkelt och tydligt språk.

Ur programmet

Under kursen blandar vi för­eläsningar, diskussioner och övningar. Både övningarna och diskussionerna utgår ifrån texter skrivna av er. Vi anpassar kursen utifrån era behov och önske­mål, men detta brukar ingå:

  • Vad ska läsaren göra, kunna och känna?
  • Hur får läsaren överblick?
  • Rubriker som fångar intresset
  • Så formulerar du tydliga länkar
  • Vinn läsarens förtroende med ett begripligt språk.

 

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organ­isation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top