Kurs: Lättläst för alla

Många tror att en lättläst text är detsamma som en barnsligt eller simpelt skriven text, men det är snarare tvärtom. Lätt­lästa texter kräver nämligen extra mycket skärpa och omsorg av skribenten. På den här kursen får del­tagarna lära sig grunderna i att ut­trycka sig så att alla kan förstå och ta till sig budskapet.

Målet med kursen

På kursen Lättläst för alla får del­tagarna lära sig att skriva texter som når ut till en bred allmänhet. Efter kursen ska ni vara säkrare skribenter och kunna uttrycka er på ett medvetet och pro­fess­ionellt sätt. Ni får lära er att strukturera texter så att de blir lätt­lästa och tydliga för personer med olika behov, till exempel

 • dyslektiker
 • andraspråkstalare
 • unga eller gamla
 • personer med olika funktions­nedsättningar.

Vem passar kursen för?

Kursen Lättläst för alla passar särskilt dem som skriver till personer med olika läs­hinder. Men den ger också nyttiga och använd­bara kun­skaper till alla som skriver till breda mål­­grupper. Precis som enhands­blandaren och timern har spridits till allmänheten efter att de uppfanns för personer med speciella behov, kan lätt­läst språk göra vardagen enklare för alla!

Ur programmet

Under kursen arbetar vi med texter från er organisation. Vi gör övningar, diskuterar och går bland annat igenom detta:

 • Lättläst – vad är det?
 • Vad är ett läshinder?
 • Hur skriver jag för alla?
 • Skilj på förenklat innehåll och förenklat språk
 • Det viktigaste först
 • Ord som alla förstår?
 • Ta hjälp av textens form.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top