Klarspråk i kommunen

Öppenhet och tillgänglighet handlar ofta om kommunikation. Det är i kommunens brev, broschyrer och webbtexter som mötet med medborgarna och företagen sker. Det skrivna ordet blir därmed kommunens möjlighet att skapa relation. I höst ger vi flera öppna endagskurser i Klarspråk i kommunen runt om i landet:

 • Östersund 14 september 2017, pris 3 900 kronor (Anmälan stängd!)
 • Stockholm 14 september 2017, pris 3 900 kronor (Anmälan stängd!)
 • Göteborg 12 september 2017, pris 3 900 kronor (Anmälan stängd!)
 • Malmö 14 september 2017, pris 3 900 kronor (Anmälan stängd!)

 

Kursen vänder sig till alla kommuner som vill jobba med att öka öppenheten och förbättra företagsklimatet i kommunen. Vi lär deltagarna att bli säkrare skribenter och ger dem nya infallsvinklar på sitt skrivande. De blir mer medvetna om vilka effekter olika stilgrepp har på både text och läsare.

Kursmål

Efter kursen kommer deltagarna att känna till:

 • vad som påverkar begripligheten i en text
 • hur man ställer upp och disponerar olika dokument
 • när textens form och uppställning fungerar för läsaren
 • vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning.

 

Ur programmet

Vi varvar praktiska övningar med diskussioner och teoriavsnitt. Några punkter som brukar vara med i vårt kursupplägg:

 • Språklagen, hur påverkar den min tjänsteskrivelse?
 • Ett arbetssätt: skapa, vila, granska
 • Vad gör en text begriplig?
 • Skapa en relation till läsaren
 • Skriv ledigt och begripligt

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back to top