Kurs: Klarspråk för juristen

Låt ett klart och enkelt språk bli en konkurrens­­fördel för din byrå och en led­stjärna för din organisation. Lär dig skriva juridiska texter på ett begripligt sätt! Börja med en skriv­­kurs hos Språkkonsulterna.

Målet med kursen

Efter kursen kommer deltagarna att vara säkrare och mer medvetna skribenter. Vi lär ut vad de kan för­enkla, hur de kan förenkla och hur de struktur­erar och ställer upp sina juridiska texter.

Vem passar kursen för?

Kursen Klarspråk för juristen är användbar för alla som arbetar med juridiska texter inom privat eller offentlig sektor och som vill få en metod för att för­enkla och effektiv­isera skrivandet.

Ur programmet

Kursen är en hel­dagskurs. Den är mycket praktiskt in­riktad och del­tagarna får arbeta med både special­­anpassade och generella övningar. Vi varvar teori och praktik samt lämnar ut­rymme för diskussioner. Både övningarna och diskussionerna utgår ifrån er organisations texter. Det här är några saker vi tar upp under dagen:

  • den juridiska textens sammanhang
  • huvudmottagare och sekundära mottagare
  • textplanering och struktur
  • vad går att förenkla och förtydliga
  • vem gör vad i texten
  • skilja på termer och jargong
  • älsklings­verben.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top