Kurs: Skriv instruktioner som är enkla att följa

Det är extra viktigt att instruktioner och hjälp­texter är tydliga och lätta att ta till sig. På kursen Skriv instruktioner som är enkla att följa får deltagarna lära sig ett arbetssätt som hjälper dem i skriv­processen och resulterar i pedagogiska instruktioner till läsaren.

Målet med kursen

Kursen ger goda kunskaper i att strukturera och formulera instruktioner. Efter kursen kommer deltagarna att vara säkrare som skribenter och på ett medvetet och profess­ionellt sätt kunna sammanställa instruerande text som alla förstår – en vinst både i er interna och externa kommun­ikation!

Vem passar kursen för?

Kursen Skriv instruktioner som är enkla att följa riktar sig till personer som skriver instruktioner och hjälp­texter. Det krävs inga för­kunskaper.

Förberedelser

Före kursen skickar deltagarna in en nyskriven instruktion eller hjälptext. Kurs­ledaren använder texterna för att bilda sig en uppfattning om problem­områden och trösklar. Texterna bildar också underlag för övningar.

Ur programmet

Kursen är utformad som en workshop där deltagarna arbetar praktisk med sina egna texter, med syfte att lära sig att fram­ställa komplicerade sam­band enkelt och pedagogiskt. De får också lära sig att ställa upp in­struktioner och hjälp­texter på ett över­skådligt sätt. Ett axplock ur programmet:

  • Vad kännetecknar en instruktion?
  • Vad kännetecknar en hjälptext?
  • Vilka för­kunskaper kan du för­utsätta att läsaren har?
  • Vad behöver läsaren veta?
  • Strukturera din text
  • Rubriker och mellan­rubriker
  • Så testar du instruktionen.

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs, eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top