Kurs: Effektiva mejl

Visste du att ungefär hälften av all e‑post­kommunikation är helt onödig? Och det handlar inte om de där trevliga korta meddelandena med ett tack och en smiley. Det riktigt onödiga är följd­frågorna på det som man glömde att nämna i det första mejlet. På den här kursen får deltagarna lära sig att effektiv­isera kommunikationen.

Målet med kursen

Målet med kursen är att göra verksam­hetens mejl­kommunikation effektivare. Efter kursen ska alla mejl vara mer genom­tänkta, lättare att läsa och förstå, och enklare att sortera och arkivera.

Vem passar kursen för?

Alla som sköter många av sina arbets­uppgifter via e-post har stor nytta av kursen. Kursen har varit särskilt upp­skattad hos support­avdelningar och kundtjänster.

Ur programmet

Kursen anpassas efter skribenternas för­kunskaper och organis­ationens behov. Den är mycket praktiskt inriktad: vi arbetar med texter och övningar och låter diskussionerna ha en fram­trädande roll. Det här går vi igenom på kursen:

  • Vad är specifikt för e‑post som kanal?
  • Mejlets innehåll, stil och ton
  • Läs mellan raderna
  • Svara på följdfrågorna innan de kommer
  • Den viktiga ämnesraden
  • Det viktigaste först. Eller?
  • Smiley eller inte?

 

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill boka en kurs eller veta mer om hur vi kan anpassa kursen till just er organisation. Du når oss på 08‑650 47 40 eller info@sprakkonsulterna.se.

Back to top