Kurser och föredrag

Språkkonsulterna håller skräddarsydda skrivkurser för dig och dina kollegor på din arbetsplats. Vi anpassar kurserna efter era behov och förkunskaper. Här ser du några av våra vanligaste skrivkurser och föredrag.

Beställ en skrivkurs

Hittar du något frestande? Eller vill du ha en kurs med lite annat fokus? Kontakta oss så hjälps vi åt att sätta ihop ett upplägg som motsvarar deltagarnas behov.

Skriva vårdat, enkelt och begripligt

Vår skrivkurs med största bredden. Den passar alla typer av företag, alla yrkeskategorier och alla texttyper.
Ladda ner produktblad om Vårdat, enkelt och begripligt (pdf)

Klarspråk på nätet

Skrivkurs för webbredaktörer eller personer som publicerar på webben. På kursen lär du dig hur man läser på skärm och hur du kan anpassa texterna efter användarnas beteende. Vi går igenom struktur, stil och ton, länkar, rubriker med mera.
Ladda ner produktblad om Klarspråk på nätet (pdf)

Lättläst för alla

På den här skrivkursen får du lära dig att anpassa dina texter till stora läsargrupper. Efter kursen kommer du att känna dig säkrare på hur du ska strukturera och skriva för att texten ska bli lättläst. Vi fokuserar på läsbarhet och begriplighet i ett djupare perspektiv. Vi diskuterar om – och i så fall när – man bör skriva särskilda texter för läsare med särskilda behov, till exempel dyslektiker, personer med utvecklingsstörning, personer med annat modersmål än svenska.
Ladda ner produktblad om Lättläst för alla (pdf)

Klarspråk för juristen

Kursen vänder sig till dig som arbetar med juridiska texter inom både privat och offentlig sektor. På den här kursen får du hjälp att hitta en ny juridisk stil som strävar bort ifrån den pompösa och ålderdomliga traditionen. Vi arbetar med deltagarnas egna texter som underlag. Vi går igenom hur du skriver rubriker, underrubriker och hur du ger texten en tydlig form.
Ladda ner produktblad om Klarspråk för juristen (pdf)

Språket i sociala medier

Under en halvdag går vi igenom syfte och mottagare och lär oss vilken typ av inlägg som genererar störst intresse för läsarna. En skrivkurs som vänder sig till dig som bloggar professionellt eller skriver på Facebook, Wikipedia, Twitter, Linkedin för ett företag eller som affärsidé.
Ladda ner produktblad om Språket i sociala medier (pdf)

Presentera professionellt

Det här är en kurs för dig som ofta behöver tala inför människor och göra genomtänkta presentationer. Du kan vara informatör, säljare eller chef. Du behöver inga särskilda förkunskaper. Målet är att du ska bli en god och avspänd talare genom kunskap om vad som är viktigt att tänka på före och under en presentation.
Ladda ner produktblad om Presentera professionellt (pdf)

Effektiv chefskommunikation

Den här kursen vänder sig till chefer och ledare som vill få en god dialog med sina medarbetare och nå sina mål med hjälp av god kommunikation.
Effektiv chefskommunikation (pdf)

Effektiva e-brev

Är du osäker på hur långt ett e-brev ska vara? Tycker du att du borde kunna gå rakt på sak snabbare än du gör? Vill du lära dig vilka regler som gäller för e-brev? Vi gör en djupdykning i e-brevet som kommunikationskanal och lär dig vilka skriv- och etikettsregler som gäller.
Ladda ner produktblad om Effektiva e-brev (pdf)

Bankernas språk

Är det skillnad på storbankernas och nischbankernas sätt att kommunicera, och vem lyckas i så fall bäst? Måste banken låta som en jurist för att bli trovärdig? Och vad säger Finansinspektionen om bankernas texter? Vi har analyserat kommunikationen och berättar om resultaten med självdistans och lite humor.
Ladda ner produktblad om Bankernas språk (pdf)

Rätt och fel i språket

Blir du ibland osäker på när du ska sätta ut komma eller semikolon? Förbjöd din gamla svensklärare dig att börja meningar med ”och”? Då är du välkommen till en skrivkurs om språkriktighet. Vi diskuterar vad som är modern svenska och vilka skrivregler som gäller i dag.
Ladda ner produktblad om Rätt och fel i språket (pdf)

Jämställda texter

Vill du lära dig att skriva texter som inkluderar alla i samhället? Låt oss komma och utbilda medarbetarna på din arbetsplats i vad de behöver tänka på för att skriva jämställda och könsneutrala texter. Vi skräddarsyr skrivkursens upplägg efter de texttyper som ni skriver mest.
Ladda ner produktblad om jämställda texter (pdf)

Läsvärda protokoll och minnesanteckningar

Skriver du ofta protokoll? Vill du lära dig en metod att skriva bättre och effektivare? Vi gör praktiska skrivövningar och tränar upp din skrivförmåga. Dina protokoll blir lättare att skriva och trevligare att läsa.
Ladda ner produktblad om Läsvärda protokoll (pdf)

Enkla instruktioner och hjälptexter

Skrivkursen vänder sig till dig som skriver instruktioner eller hjälptexter i arbetet. Du lär dig att förenkla och framställa komplicerade samband enkelt och pedagogiskt. Du får också lära dig att ställa upp instruktioner och hjälptexter på ett överskådligt och enkelt sätt. Du behöver inga särskilda förkunskaper.
Ladda ner produktblad om Enkla instruktioner och hjälptexter (pdf)

Rapporter och utredningar som ger besked

Om du vill lära dig att skriva rapporter som verkligen blir lästa och uppskattade är den här kursen något för dig! Vi lär ut knepen som gör att skrivarbetet går smidigt och resultatet blir lätt att läsa och förstå.
Ladda ner produktblad om Rapporter och utredningar som ger besked (pdf)

Back to top