Vad behöver du hjälp med?

Här hittar du de tjänster som vi erbjuder. Vi kan stötta din arbets­plats med det mesta inom kommuni­kation – från utbild­ningar och språk­projekt till text­redigering och korrektur­läsning. Vi fokuserar alltid hel­hjärtat på våra uppdrag, och kan ofta hjälpa dig med flera saker.

Våra tjänster

Kurser och föredrag

Behöver du och dina kollegor bli bättre på att skriva eller tala? I vårt kurs­utbud hittar du breda kurser om klar­språk, webb­skrivande, lätt­läst och presen­tations­teknik, men också skräddar­sydda upplägg för exempelvis webb­redaktörer, nämnd­sekreterare, jurister och personal inom kund­tjänst.
› Kurser och föredrag

Språkgranskning och redigering

Om du vill ha välskrivna, tydliga och korrekta texter så är språk­granskning en klok investering. Oavsett hur komplext ämnet är finns det alltid ett sätt att uttrycka det på enkel och begriplig svenska. Vi granskar texten på olika nivåer och arbetar med alla ämnes­områden och texttyper.
› Språkgranskning och redigering

Skribent och copywriter

Det är skillnad på texter och texter! Dina kunder märker när texten ger ett professionellt intryck och när den känns mer amatörmässig. Hos oss får du alltid kvali­ficerad hjälp av en examinerad språk­konsult. Vi ser till att organi­sationens texter håller hög kvalitet.
› Skribent och copywriter

Språklig profil

Hur kommunicerar dina medarbetare företagets värdegrund och varumärke? En språklig profil kompletterar den grafiska profilen så att språket i företagets texter speglar värdegrunden  i kommunikationspolicyn. Och när den språkliga profilen är fastlagd ger vi handfasta verktyg till medarbetarna att åstadkomma rösten och språket.
› Språklig profil

Hyr en språkkonsult

Är det mycket att göra på jobbet? Låt någon av våra kvali­ficerade språk­konsulter täcka upp vid sjuk­domar, föräldra­ledigheter, till­fälliga arbets­toppar och vakanser. Vi kan också vara en resurs när ditt företag är i tillväxt­fasen.
› Hyr en språkkonsult

Lättläst

Lättlästa texter är särskilt enkla och till­gängliga texter, som passar för personer med läs- och skriv­svårigheter. De kan också vara bra när du vill nå en bred mål­grupp. Genom att skriva lätt­läst kan fler förstå och ta till sig ditt budskap.
› Lättläst

Översättningar

Vi översätter och lokaliserar texten helt och hållet, och skriver goda idiomatiska texter. Därefter tar textgranskaren över och granskar texten ur ett redaktionellt, språkligt och pedagogiskt perspektiv. Alla våra översättare har målspråket som sitt modersmål.
› Översättningar

Brevmallar

Bra mallar minskar tiden som de anställda behöver lägga på att justera mallarna varje gång de används. De ökar också chansen att mottagaren direkt förstår och tar till sig innehållet, och slipper vända sig till er igen för förtydliganden eller följdfrågor.
› Brevmallar

Språkprojekt

Det finns många vinster med att genomföra ett språkprojekt på företaget. Resultatet blir en enhetlig ton i företagets texter, effektivare skrivsätt och nöjdare kunder. För att inte tala om den personliga utvecklingen hos med­arbetarna. Det är ju så kul att diskutera språk!
› Språkprojekt

Skrivtesta i rekryteringen

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till det sista steget i rekryt­eringen. Språkkonsulterna gör skräddar­sydda test så att du kan mäta kandidat­ernas förmåga att skriva och formulera de texter som före­kommer mest på ditt företag.
› Skrivtesta i rekryteringen

Transkribering

Behöver du hjälp med att transkri­bera intervjuer, fokus­grupper eller andra inspel­ningar? Låt oss på Språkkon­sulterna göra jobbet! Vi omvandlar dina ljud­filer till text av god kvalitet. Dessutom har vi rutiner för att hantera ditt material på ett säkert sätt.
› Transkribering

Rösttjänst

Ska du ta fram en reklam­film, radio­reklam eller en företags­presentation för webben? Eller har du andra kanaler där en trovärdig speaker­röst är en viktig del? Vi kan hjälpa till även med det. Hör av dig till oss och berätta mer om uppdraget, så tar vi fram ett skräddar­sytt upp­lägg.
› Kontakta oss
 

Har du ett undertryckt språkbehov?

Vill du veta mer om någon av våra tjänster? Eller vill du bara prata lite om språk och kommunikation? Hör av dig till oss! Vi hjälper dig att hitta rätt.
Kontakta oss

Arbeta lång­siktigt med språket

De bästa resultaten kommer när vi får jobba till­sammans med våra kunder under en längre tid. Därför ser vi gärna våra språk­tjänster som en inledning på en lång relation. Läs gärna mer om vår femstegsmodell, som bygger in kvalitet och långsiktighet i kommunikationsarbetet.

Back to top