Tips för att skriva en bra sammanfattning

En bra sammanfattning ökar chansen att hela din text blir läst. I det här språkbrevet får du några enkla tips som hjälper dig att skriva en bra sammanfattning, steg för steg.

Nyckelfrågor när du sammanfattar

Det är viktigt att leda läsaren rätt i texten. Chansen att få fram ett budskap ökar radikalt om mottagarna snabbt får en intresseväckande sammanfattning av innehållet. Sammanfattningen ska svara på nyckelfrågorna vad, hur, när, vem, varför och var.

Börja med vad

Den centrala frågan är vad. Till exempel: Vad kom du fram till i rapporten? Vad vill du ha sagt? Vad blir följden? Skriv ner svaren i fullständiga meningar och tänk alltid på att sortera informationen i logisk ordning – det behöver inte nödvändigtvis betyda kronologisk!

Fortsätt systematiskt

Efter att du svarat på ”vad” ska du tänka igenom hur, när, vem, var och varför. Sannolikt upptäcker du då att du redan har täckt in flera av de andra frågorna, när du besvarade den första. Du kanske bara behöver komplettera med en mening eller ett klargörande. Använd frågorna som en checklista och pricka av vartefter.

Sammanfattningen först

Sammanfattningen bör stå först i texten, men måste oftast skrivas sist. Arbetar du med en längre text kan du sammanfatta kapitel för kapitel eller stycke för stycke. Då ser du både om det du skrivit verkligen är relevant, om du råkat upprepa någon tanke eller om något resonemang blivit oklart. Även så korta texter som en A4-sida kan ofta koncentreras i några få, centrala meningar. Protokoll inför möten, bildtexter och beskrivningar kan behöva förtydligas, till exempel genom punktuppställningar. Och glöm inte att arbeta med sammanfattningar då du skriver texter för webben!

Själv är bäste dräng

Skribenten själv är oftast den som bäst kan avgöra vad som bör stå i sammanfattningen. Det hindrar givetvis inte att andra kan redigera och kontrolläsa texten. Be dina kollegor att komma med synpunkter på vad de upplever som budskapet i texten.