Rätt text till rätt mottagare – texttriangeln hjälper dig

Kanske ska du skriva en text. Kanske ska du redigera en redan befintlig text. Kanske vet du inte var du ska börja. Frukta icke, vi har verktyget för dig: texttriangeln!

Texttriangeln. En triangel med spetsen nedåt, uppdelad i fyra horisontella fält: syfte och informationsurval; disposition och struktur; grammatik och ord; skrivregler

Texttriangeln är en figur som vi språkkonsulter ofta använder när vi vill få vår text att passa så bra som möjligt för sitt ändamål. Här får du veta hur du kan använda dig av triangeln för att din text ska förmedla just det du vill, till just den mottagare som ska läsa den.

Syfte och informationsurval

Vi börjar uppifrån i triangeln, och jobbar oss neråt efterhand.

 • Fundera på syftet med texten. Vad är det du vill förmedla? Kanske vill du att folk ska köpa din produkt, eller så vill du informera läsaren om hur hen ska göra för att söka ett stipendium. Formulera syftet med texten tydligt för dig själv innan du fortsätter.

 • När du har ditt syfte ska du fundera över vad som behöver finnas med i texten för att syftet ska gå fram. Fundera även på vad som inte behöver finnas med. Ofta har vi en tendens att ha med mer information än vad som faktiskt behövs ur läsarens perspektiv. Exempelvis kan det för dig som är insatt kännas relevant att skriva Sök stipendiet före 8 juni – efter det går juryn på semester och kan inte fatta beslut förrän till hösten. För läsaren räcker det dock med Sök stipendiet före 8 juni.

 • Fundera slutligen över mottagaren. Vem ska läsa din text? Är det exempelvis en stressad förälder som inte har tid att ta sig igenom långa sjok av text? Eller är det en potentiell kund som är intresserad av fakta och detaljer? Låt mottagaren följa med i bakhuvudet genom hela textarbetet.

Disposition och struktur

Triangelns nästa steg handlar om hur texten ska vara uppbyggd för att på bästa sätt få fram budskapet till läsaren. En bra regel är att skriva det viktigaste först – ofta läser vi inte en hel text från början till slut, utan läser början och skummar sedan igenom resten. Lägg därför det viktigaste först så att läsaren inte missar ditt huvudbudskap.

Försök även att strukturera din text så att den ser luftig ut ­– en vägg av text riskerar att skrämma bort även den mest intresserade av läsare. Ta hjälp av

 • styckeindelning
 • mellanrubriker
 • punktlistor
 • faktarutor
 • diagram och tabeller
 • bilder som kompletterar texten.

Grammatik och ord

Nu är det dags att börja titta på detaljer. Fundera på om du har använt ord som de flesta skulle förstå, eller om din text gömmer några facktermer eller interna ord. Kan du skriva vissa ord eller formuleringar på ett tydligare sätt?

Om du till exempel har skrivit att patienten mobiliseras efter endast en dag blir det förmodligen mer tillgängligt att skriva patienten kan komma upp och gå efter endast en dag. Om du har med förkortningar är det bra att skriva ut hela ordet eller namnet första gången det nämns. Skriv till exempel hellre Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) söker stipendiater än bara SLU söker stipendiater.

Detta steg handlar också om hur du benämner dig själv och din organisation, och hur du tilltalar läsaren. Vi brukar rekommendera att tala om din organisation som vi och att tilltala din läsare med du. Om du vänder dig till en hel organisation kan du skriva ni.

Skrivregler

Det sista steget i triangeln handlar om att korrekturläsa och kontrollera att du till exempel har

 • stavat rätt
 • använt rätt skiljetecken
 • har skrivit ihop ord som ska stå ihop, och isär ord som ska stå isär.

Många börjar förmodligen med detta steg. Vi har lagt det sist, eftersom det inte finns någon poäng med att peta i en text om du inte först har gått igenom de andra stegen i triangeln. En text kan vara helt rättstavad, men ändå vara obegriplig för läsaren eftersom innehållet inte är mottagaranpassat.

Texttriangeln är ett verktyg för att din text ska göra det du vill att den ska. Använd verktyget för att göra din text så anpassad som möjligt till mottagaren och för att säkerställa att ditt budskap går fram.

Vill du lära dig mer om textarbete och mottagaranpassning? Kika gärna på vårt utbud av kurser.

Anna Grytzell, språkkonsult