Terminologiarbete steg för steg

Terminologiarbete är långsiktigt. En termlista är en resurs som är användbar för många och som kan vara nyttig långt fram i tiden. Just därför är det bra att tänka efter innan du sätter igång terminologiarbetet. 

Du har kanske gått och tänkt länge på att ni behöver en gemensam terminologi, och haft svårt att komma igång? Det kan kännas svårt att sätta igång ett terminologiarbete. Det blir lättare om du strukturerar arbetet och bryter ner det i olika steg. Då har du och dina kollegor större chans att skapa en terminologi som är användbar för många och som kan leva länge.

1. Bestäm syfte och målgrupp

Vem ska använda terminologin och varför? Vilka problem uppstår för att organisationen inte har en termlista? Behöver ni termer på flera språk? Var kan ni publicera termlistan?

2. Bestäm vilka som ska vara med i arbetet

Vilka behöver delta i arbetet med termlistan för att den ska bli användbar och relevant? Vilka har sakkunskapen som behövs? Behöver ni hjälp, kanske av en terminolog?

3. Samla information och gör urval

Vilka termer använder ni? Vilka är ni osäkra på eller oense om? Vilka behöver ni? Vilka förklaringar och beskrivningar har ni redan?

4. Beskriv termerna och begreppen

Vad menar ni när ni använder de olika termerna? Menar ni alltid samma sak? Hur hänger begreppen ihop? Skriv definitioner, förklaringar och kommentarer. Kanske vill ni ha med illustrationer och diagram som visar hur begreppen hänger ihop?

5. Välj godkända och avrådda termer

Troligen har ni termer ni vill använda och andra som ni vill att alla medarbetare ska undvika. Välj vilka termer som ska ha vilken status, och glöm inte att dokumentera det i termlistan.

6. Ordna termer och definitioner i en lista eller databas

Ni behöver hålla ordning på informationen i termlistan så att det blir lätt att söka och återanvända informationen. Skapa gärna en databas om ni har möjlighet, eller kanske en lista på intranätet eller er webbplats.

7. Informera och utbilda användarna

När ni har kommit så här långt är det dags att berätta för alla hur och när de ska använda termlistan. Glöm inte att berätta om vad syftet är med termlistan, vilka som är målgruppen för den och hur ni har arbetat för att ta fram listan.

8. Ta hand om termlistan

En termlista ska leva. Fyll därför på med nya termer, förklaringar, definitioner och annat. Om du lyckas få folk att använda termlistan kommer du snart att få in synpunkter. Lyssna på dem och ändra där det behövs.

Nu har du några riktlinjer för att komma igång med terminologiarbetet. Och om du vill ha hjälp på traven finns alltid vi på Språkkonsulterna.

Kontakta oss

Så arbetar vi med terminologi