Termarbete – vikten av att tala samma språk

Jobbar du inom det medicinska fältet känner du till att skillnaden mellan pulmonell tbc och extrapulmonell tbc. Det ena är tbc i lungorna, vilket är den vanligaste typen av tbc, och det andra är tbc i andra delar av kroppen. Om du är jurist vet du att en tredskodom är en dom mot personer som inte har infunnit sig till en rättegångsförhandling, trots att de har blivit kallade. Alla vet inte vad termerna betyder, men de behövs ändå. Starta ett termarbete så har ni möjlighet att tala samma språk – både experter emellan och i kommunikation med andra.

Vad är termer?

Orden ovan är termer, det vill säga ord med en väldefinierad betydelse som är specifika inom ett fackområde. Det kan vara enstaka ord som målsägare och gäldenär, eller hela fraser som responsiv design och olaga intrång. Termer är nödvändiga för att fackexperter ska kunna tala effektivt med varandra.

Varför behövs termarbete?

För att en term ska fungera måste alla som ska använda den vara överens om vad den betyder. Och det är där termarbetet kommer in i bilden. Termarbete handlar om att ge facktermer inom ett område en entydig betydelse. Målet är att standardisera termerna, så att alla experter inom området är överens ur två perspektiv:

  • De menar samma sak när de använder en term.
  • De använder en och samma term när de menar samma sak.

 

Annars finns det till exempel en risk att två personer använder ordet tunnel, men att den ena syftar på betongen eller stålet som omsluter tomrummet och den andra avser själva tomrummet. Eller att en ingenjör använder ordet regnsensor och en annan regngivare, när båda menar mätinstrumentet som känner av regn på vindrutan. I båda fallen finns en risk för kostsamma missförstånd.

En av de största fördelarna med att standardisera termer är att det sparar både tid och pengar, eftersom det blir färre missförstånd och misstag. Om texterna på din arbetsplats också översätts kommer översättningarna att ta kortare tid och bli mer konsekventa. Om du jobbar på en myndighet har din arbetsplats dessutom ett särskilt ansvar att använda och utveckla terminologin inom sitt område, enligt språklagen från 2009.

Hur går termarbete till?

I termarbetet behövs både en fackexpert och en terminolog. Fackexperten sitter inne med kunskapen om vad termerna betyder och vilka termer som behövs, medan terminologen driver arbetet, sammanställer termerna, skriver definitionerna och så vidare.

Så här går ett termprojekt till i stora drag:

  • Avgränsa ett område, till exempel termerna på din arbetsplats.
  • Bestäm din målgrupp: Vem ska använda termerna, och till vad?
  • Samla in information om begreppen bakom termerna och beskriv hur de förhåller sig till varandra. Då får du en överblick över vilka begrepp som finns.
  • Samla termer som används för begreppen.
  • Välj ut de termer du vill använda för begreppen. Om det finns flera termer för samma sak väljer du den term som är lämpligast. Om det inte finns någon term tar du fram en ny, eller tar en term från ett annat språk och anpassar den efter behov.
  • Skriv definitioner och kommentarer. Ta gärna fram illustrationer, även för abstrakta begrepp. Tänk på att användaren av termerna ska förstå begreppet så att de kan använda rätt term.
  • Stäm av termvalen och definitionerna med fackexperterna.
  • Samla termerna i en termordlista eller i en termbank och förankra dem i verksamheten.

Om du vill få en ännu utförligare bild av hur termarbete går till kan du lyssna på det senaste avsnittet av vår språkpodd.

Red ut begreppen på din arbetsplats

Alla arbetsplatser har termer. Om du märker att du och dina kolleger lägger mycket tid på att reda ut vad ni egentligen menar, borde ni genomföra ett termprojekt. Kontakta oss om du vill veta mer.

PS. Undvik termer när du kommunicerar med lekmän. Om du måste använda en term ska du alltid förklara den.

Podd om termarbete